Hóa đơn điện tử

Xuất hóa đơn của những hoạt động cung cấp dịch vụ không thường xuyên như thế nào?

February 1, 2020

Hoạt động cung cấp dịch vụ không thường xuyên là gì? Cơ sở để hoàn thiện đúng các quy định về thuế? Mức thuế thu nhập cá nhân được tính như thế nào?

1. Hoạt động cung cấp dịch vụ không thường xuyên là gì?

- Đối với những người không thường xuyên cung ứng dịch vụ, ví dụ như bác sĩ, kiến trúc sư… thì không thể có hóa đơn để xuất cho các đơn vị, tổ chức đã sử dụng dịch vụ của mình.

2. Đối với các cá nhân không cung cấp thường xuyên các loại hình dịch vụ có thể mua hóa đơn ở đâu để giao cho các đơn vị, tổ chức đã thuê, sử dụng dịch vụ của mình theo đúng qui định về thuế?

- Những cá nhân không thường xuyên cung cấp các dịch vụ khi làm việc cho các đơn vị, tổ chức theo hợp đồng công việc hoặc theo dự án thì khi nhận tiền thù lao, theo qui định hiện hành, không cần thiết phải mua hóa đơn.

- Ngay khi làm hợp đồng thuê hoặc sử dụng dịch vụ của những cá nhân này, các tổ chức, đơn vị sẽ ghi ngay trong hợp đồng thuê, sử dụng dịch vụ cụ thể, chi tiết về tên người cung cấp dịch vụ, nghề nghiệp, số chứng minh nhân dân cũng như số tiền chi trả và số tiền khấu trừ thuế theo qui định về thuế thu nhập cá nhân.

- Lúc đó, bản hợp đồng có thể coi là chứng từ hợp lệ để các đơn vị, tổ chức đã thuê dịch vụ sử dụng tính vào chi phí hợp lý và bản thân cá nhân cung cấp dịch vụ có thể tập hợp lại để tính toán xin hoàn thuế cuối năm.

- Qui định này được áp dụng cho tất cả những đối tượng không thường xuyên cung cấp các dịch vụ.

3. Số tiền phải khấu trừ thuế thu nhấp cá nhân tính cho các hoạt động cung cấp dịch vụ thường xuyên sẽ tính như thế nào?

- Theo đúng qui định của pháp lệnh về thuế đối với người có thu nhập cao, số tiền tạm trừ thuế là 10% tổng số tiền chi trả cho các cá nhân.

Hướng dẫn sử dụng chứng thư số và chữ ký số

Chứng thư số cá nhân trong tổ chức doanh nghiệp

Chữ ký số và hóa đơn điện tử

Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế gồm những ai

Hướng dẫn chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế

Lộ trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất

NACENCOMM- SONG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

☎ Tổng đài 24/7: MB: 1900 545407/ 02435765146|

📝 Fanpage: Chữ ký số CA2-NACENCOMM

🔮 Website:http://nacencomm.vn/.