Thông báo

Việc sử dụng hóa đơn điện tử của đơn vị sự nghiệp công lập từ ngày 14/11/2019

December 19, 2019

Có một câu hỏi mà đói với các đơn vị hành chính sự nghiệp, khi Thông tư 68 có hiệu lực thì các phiếu thu tiền có chuyển sang sử dụng Hóa đơn điện tử không?

Khi thông tư 68 có hiệu lực các đơn vị sự nghiệp công lập đang sử dụng phiếu thu tiền có chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử không?

Theo Khoản 1 Điều 27 Thông tư 68/2019/TT-BTC (Có hiệu lực ngày 14/11/2019) quy định việc sử dụng hóa đơn điện tử của đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể như sau:

- Đối với tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập): Đang sử dụng Phiếu thu tiền thì tiếp tục sử dụng Phiếu thu tiền đã sử dụng.

- Trường hợp cơ quan thuế thông báo chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nếu tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng Hóa đơn kiêm Phiếu thu tiền hóa đơn theo quy định tại các Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP thì thực hiện chuyển dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế theo Mẫu 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

- Trường hợp đáp ứng các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 8, Điều 13 Thông tư 68/2019/TT-BTC.

✅Thông tư 68 BTC chính thức có hiệu lực, các Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi sang sử dụng Hóa đơn điện tử.

✅Đặc biệt, tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và các thành phố lớn phải thực hiện hoàn thành chuyển đổi Hóa đơn điện tử trong năm 2019.

- Còn chần chừ gì nữa, hãy liên hệ ngay với đội ngũ tư vấn Hóa đơn điện tử CA2- einvoice.

- Top 10 Hóa đơn điện tử được Tổng Cục Thuế công nhận.

𝐂𝐇𝐔́𝐍𝐆 𝐓𝐎̂𝐈 𝐂𝐀𝐌 𝐊𝐄̂́𝐓

💯Gía cả ưu đãi

💯Tư vấn hỗ trợ 24/7

💯Chi tiết hỗ trợ #từng_hóa_đơn

☎ Tổng đài 24/7: MB: 1900 545407/ 02435765146|

🔮 Website:https://www.nacencomm.vn/bang-gia