Thông báo

Việc cấp mã hóa đơn điện tử của cơ quan thuế được thực hiện như thế nào?

July 29, 2019

Câu hỏi:

Chính phủ vừa có quy định mới về việc sử dụng hóa đơn điện tử trong mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Xin cho tôi hỏi theo quy định mới này thì việc cấp mã hóa đơn điện tử của cơ quan thuế sẽ được quy định và thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định hiện nay thì hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử theo quy định bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Pháp luật đồng thời quy định hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Việc cấp mã hóa đơn điện tử của cơ quan thuế cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hộ gia đình, cá nhân kinh doanh được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Theo đó, theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định 119/2018/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ 01/11/2018) thì việc cấp mã hóa đơn điện tử của cơ quan thuế được quy định như sau:

Hóa đơn được cơ quan thuế cấp mã phải đảm bảo:

- Đúng thông tin đăng ký theo quy định tại Điều 14 Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

- Đúng định dạng về hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 8 Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

- Đầy đủ nội dung về hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

- Không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Hệ thống cấp mã hóa đơn của Tổng cục Thuế tự động thực hiện cấp mã hóa đơn và gửi trả kết quả cấp mã hóa đơn cho người gửi.

Hóa đơn điện tử CA2- Einvoice – Đơn giản, thân thiện và thuận tiện.

NACENCOMM – Đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp.

Để tìm hiểu kỹ hơn về Hóa đơn điện tử CA2- Einvoice cũng như giải đáp các thắc mắc có liên quan các doanh nghiệp có thể liên hệ với tổng đài 24/7: 1900545407/02435765146 hoặc truy cập website: www.nacencomm.vn để được trợ giúp.