Thông báo

VCCI góp ý quy định về các đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử

April 28, 2020

‍Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có một số góp ý về các nội dung xung quanh dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ. Cụ thể, VCCI cho rằng quy định về đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử cần được cụ thể hơn.

Dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ đã liệt kê các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử. VCCI cho rằng quy định này chưa bao quát được hết các đối tượng bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ vì trên thực tế, có những tổ chức không kinh doanh nhưng có cung cấp dịch vụ, bán hàng hóa thu tiền mang tính chất kinh doanh như: các tổ chức sự nghiệp có thu, các cơ sở cung cấp dịch vụ công của nhà nước nhưng có hoạt động kinh doanh thu tiền; nhà thầu nước ngoài áp dụng phương pháp kê khai và phương pháp hỗn hợp; ban quản lý dự án, …

Do vậy, để đảm bảo bao quát được hết các đối tượng bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trên thực tế, VCCI cho rằng nên bổ sung các đối tượng sau: tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (ví dụ: ban quản lý dự án, nhà thầu nước ngoài áp dụng phương pháp kê khai và phương pháp hỗn hợp;…); các đơn vị sự nghiệp công lập có phát sinh doanh thu không thường xuyên.

Về quy định liên quan đến loại hóa đơn (Điều 7), với hóa đơn bán hàng cho tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, dự thảo Nghị định có ghi rằng: “hóa đơn bán hàng là hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ dành cho các tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, cụ thể: a) tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài”.

Theo VCCI, quy định này đưa đến cách hiểu, tổ chức, cá nhân khai thuế theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ vào nội địa không có hóa đơn hoặc không biết sử dụng loại hóa đơn gì, vì dự thảo không xác định loại hóa đơn cho trường hợp các đối tượng này bán hàng, cung cấp dịch vụ vào nội địa.

VCCI góp ý nên sửa đổi quy định trên thành “hóa đơn bán hàng là hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ … : a) tổ chức, cá nhân khai, tính thuế… khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài”.

Bên cạnh đó, với các chứng từ khác, VCCI cho rằng quy định tại dự thảo còn chưa rõ ràng bởi quy định tại dự thảo: “các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý” sẽ có nhiều ý hiểu khác nhau cho doanh nghiệp bởi không rõ phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý sẽ áp dụng theo hình thức điện tử hay hình thức tự in. Doanh nghiệp có cần phải đăng ký và phát hành, truyền nhận như hóa đơn điện tử hay không. Do vậy, cần phải quy định rõ những vấn đề trên.

Để biết thêm các thông tin liên quan hoặc cần hỗ trợ giải đáp các vấn đề liên quan đến thuế, hóa đơn điện tử- eInvoice

Khách hàng có thể truy cập website www.nacencomm.vn

Tổng đài 24/7: MB: 1900 545407/ 024357651464

Fanpage: https://www.facebook.com/nacencommca2/

#Nacencomm- Song Hành Cùng Doanh Nghiệp.