Thông báo

Vai trò của Hóa đơn điện tử trong Báo cáo tình hình sử dụng Hóa đơn tại Doanh nghiệp

June 27, 2019

Hóa đơn điện tử giúp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuận tiện, dễ dàng hơn

Theo quy định của Thông tư 39/2014/TT-BTC, doanh nghiệp phải thực hiện  Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn định kỳ, khi sử dụng Hóa đơn điện tử đã giúp bộ phận Kế toán của các Doanh nghiệp giảm đi nỗi lo nộp chậm hay có sai sót trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, tránh nguy cơ phải nhận mức phạt lên đến 8.000.000 đồng theo quy định tại Thông tư 10/2014/TT-BTC.

1. Quy định về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

Hàng quý hay hàng tháng, các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp mới thành lập đều phải thực hiện nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn gửi cơ quan thuế, cụ thể như sau:

“Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo, doanh nghiệp ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0).

Riêng doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế, thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế. Hết thời hạn trên, cơ quan thuế kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và tình hình kê khai, nộp thuế để thông báo doanh nghiệp chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. Trường hợp chưa có thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp tiếp tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.” (Điều 27)

Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như sau:

Trường hợp nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý:

o Quý I: chậm nhất là ngày 30/4.

o Quý II: chậm nhất là ngày 30/7.

o Quý III: chậm nhất là ngày 30/10.

o Quý IV: chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau.

 Trường hợp nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng: tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo

2. Công tác báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi triển khai Hóa đơn điện tử

Đơn giản hóa thủ tục, dễ dàng cho công tác báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là một trong những lợi ích được nhắc đến nhiều nhất của Hóa đơn điện tử.

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng Hóa đơn điện tử của cơ quan thuế, tất cả hóa đơn của doanh nghiệp đều được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua. Đồng thời, toàn bộ dữ liệu hóa đơn của doanh nghiệp được lưu trữ trên hệ thống cấp mã xác thực của Tổng cục Thuế. Bởi vậy, nếu sử dụng hình thức Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp không cần lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế (hay thường được gọi là Hóa đơn điện tử thông thường), doanh nghiệp vẫn phải lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn gửi cho cơ quan thuế. Tuy nhiên, khác với trước đây phải thực hiện một cách thủ công, mất nhiều thời gian và dễ xảy ra sai sót thì nay, chỉ trong một vài phút với vài “click” đơn giản, Báo cáo đã được hoàn thành, chính xác và sẵn sàng để nộp bởi hầu hết các phần mềm Hóa đơn điện tử đều đã hỗ trợ tính năng này.

Phần mềm Hóa đơn điện tử CA2 của NACENCOMM không chỉ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Tổng cục Thuế mà còn cung cấp nhiều tính năng hữu ích giúp giảm thiểu công việc, tăng hiệu quả cho công tác kế toán Doanh nghiệp.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

☎ Tổng đài 24/7: MB: 1900 545407/ 02435765146|

🔮 Website:http://nacencomm.vn/.