Hóa đơn điện tử

Trường hợp nào được miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử?

September 3, 2020

Trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc người mua là đơn vị kế toán nhưng có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người bán với người mua thì người bán lập hóa đơn điện tử cho người mua theo quy định, trên hóa đơn điện tử không bắt buộc phải có chữ ký điện tử của người mua

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hóa đơn điện tử phải đáp ứng các nội dung quy định.

Một trong những nội dung phải có trên hóa đơn điện tử là chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán (theo điểm e, khoản 1, điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC quy định).

Một số trường hợp hóa đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính giao Cục Thuế xem xét từng trường hợp phát sinh cụ thể và điều kiện đáp ứng của doanh nghiệp để hướng dẫn việc miễn tiêu thức chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử.

Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 2402/BTC-TCT ngày 23/2/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử, trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người bán với người mua như: Hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu... thì người bán lập hóa đơn điện tử cho người mua theo quy định, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua...

Tham khảo thêm: Hướng dẫn cách hủy hóa đơn điện tử

Công ty công nghệ thẻ Nacencomm có 24 năm kinh nghiệm, với hơn 14000 khách hàng doanh nghiệp, sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ cung cấp các giải pháp số cho doanh nghiệp.

CA2 cung cấp cho doanh nghiệp phần mềm hóa đơn điện tử CA2-EINVOICE được tích hợp công nghệ Blockchain kết hợp nền tảng hạ tầng mật mã khóa công khai đảm bảo tính bảo mật ở mức cao nhất cho khách hàng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

☎1900 54 54 07

🖥: https://www.nacencomm.vn/