Thông báo

Tổng kết chặng đường phát triển của Hóa đơn điện tử

August 15, 2019

Sau gần 01 năm triển khai nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ về hóa đơn điện tử trong bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, dưới sự chỉ đạo của VCCI, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Tổng cục Thuế tổ chức Diễn đàn Tháo gỡ vướng mắc trong triển khai hóa đơn điện tử vào chiều 30/7 tại Hà Nội.

Tại Diễn đàn, ông Nguyễn Hữu Tân - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách - Tổng cục Thuế đã tổng kết lại chặng đường sử dụng hóa đơn điện tử tại Việt Nam sau 10 năm.

Theo ông Tân, Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các văn bản hướng dẫn ra đời, công tác quản lý hóa đơn của doanh nghiệp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là đã chuyển đổi phương thức phát hành, quản lý hóa đơn của doanh nghiệp từ cơ chế “mua hóa đơn của cơ quan thuế “sang cơ chế “doanh nghiệp tự đặt in, tự in hóa đơn” để sử dụng. Đồng thời, chuyển đổi phương thức quản lý hóa đơn (giấy) của cơ quan thuế bằng việc giao cho Cục thuế các địa phương đặt in hóa đơn bán cho tổ chức, cá nhân không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh.

“Quy định tại Nghị định số 51 và 04 về hóa đơn đã quy định quyền và trách nhiệm về hóa đơn cho các doanh nghiệp, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm của cơ quan thuế địa phương trong công tác quản lý hóa đơn” - ông Tân nói.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị định 51 và 04 cũng đã bộc lộ một số hạn chế và chưa đáp ứng tốt nhất mục tiêu hướng tới hoạt động quản lý hóa đơn thống nhất, sử dụng thuận tiện, linh hoạt, hỗ trợ cải cách thủ tục hành chính và quản lý thuế. Hiệu quả trong phòng, chống việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn để gian lận, trốn thuế … cũng chưa cao.

Do đó, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịnh vụ trên cơ sở tham khảo các thông lệ quốc tế.

Theo quy định, Nghị định 119 bắt đầu có hiệu lực từ 1/11/2018. Tuy nhiên, để tạo thuận lợi cho việc chuyển đổi từ hóa đơn giấy truyền thống sang hoá đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, tại Khoản 2 điều 35 Nghị định 119, các doanh nghiệp và cơ quan thuế có thời hạn 24 tháng (kể từ 1/11/2018 đến 1/11/2020) để chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và con người để áp dụng hoá đơn điện tử. Trong thời gian từ 1/11/2018 đến ngày 31/10/2020, các Nghị định 51/2020/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ vẫn còn hiệu lực thi hành.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hoá đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC hoặc đã đăng ký áp dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày 1/11/2018 thì tiếp tục sử dụng hoá đơn điện tử đang sử dụng kể từ ngày 1/11/2018; Tiếp tục sử dụng hoá đơn đặt in, hoá đơn tự in, hoá đơn đã mua đến hết ngày 31/10/2020 và phải thực hiện các thủ tục về hoá đơn theo quy định tại các NĐ 51/2020/NĐ-CP và NĐ 04/2014/NĐ-CP.

Từ ngày 1/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hoá đơn điện tử có mã nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hoá đơn giấy theo các hình thức đặt in, tự tin thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hoá đơn đến cơ quan thuế cùng với việc nộp tờ khai thuế GTGT.

Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 1/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hoá đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hoá đơn theo quy định tại các Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ và thực hiện các thủ tục như các cơ sở kinh doanh nêu tại khoản 2 Điều này.

Đối với tổ chức sự nghiệp công lập đã sử dụng Phiếu thu tiền thì tiếp tục sử dụng Phiếu thu tiền đã sử dụng và chuyển đổi sang áp dụng hoá đơn điện tử theo lộ trình của Bộ Tài chính.

Cũng theo ông Nguyễn Hữu Tân, về số liệu áp dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, tính đến tháng 7/2019, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký phát hành hoá đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế là 279 doanh nghiệp (tại Hà Nội là 128 doanh nghiệp, tại TP HCM là 118 doanh nghiệp, tại Đà Nẵng là 33 doanh nghiệp). Trong đó, số lượng doanh nghiệp đã xuất HĐĐT có mã là 255 (trong đó, tại Hà Nội có 107 doanh nghiệp đã xuất hoá đơn, tại TP HCM là 117 doanh nghiệp và tại Đà Nẵng là 31 doanh nghiệp.

Tình hình xuất hoá đơn của các doanh nghiệp thì tổng số hoá đơn được xác thực là 8.111.337 hoá đơn/255 doanh nghiệp; Tổng cục thuế đã xác nhận: 8.033.386.244.730 VND.

Về áp dụng hoá đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC thì số lượng người nộp thuế đã thông báo phát hành hoá đơn điện tử theo Thông tư tính đến hết ngày 22/7/2019 thì: Số lượng người nộp thuế đang hoạt động có thông báo phát hành hoá đơn điện tử là 118.620 người. Số lượng hoá đơn điện tử (số sử dụng) tính đến thời điểm 30/6/2019 của người nộp thuế đang hoạt động là 2,3 tỷ hoá đơn.

Tổng thư ký Câu lạc bộ chữ ký số và giao dịch điện tử thuộc Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, ông Nguyễn Khơ Din cho biết, "lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp đó là tiết kiệm 70-90% chi phí cho doanh nghiệp, không lo mất, hỏng hóa đơn, thống kê, báo cáo đơn giản, không lo hóa đơn giả".

Ông Nguyễn Khơ Din cũng cho biết, nhận thức của doanh nghiệp về hóa đơn điện tử cũng đã có sự chuyển biến tích cực kể từ khi Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra đời.

Nếu trước đây, khi chưa có Nghị định, số lượng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử chỉ dừng ở con số khoảng 1000 doanh nghiệp thì nay, trong bối cảnh chuyển đổi số, con số này đã lên tới hàng chục, hàng trăm nghìn doanh nghiệp. Đồng thời, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giải pháp hóa đơn điện tử cũng nhận được nhiều ưu đãi. Chính vì vậy, việc tuyên truyền, vận động về triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn này gặp nhiều thuận lợi hơn.

Về phía cơ quan quản lý, việc triển khai hóa đơn điện tử giúp ngành thuế xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn, thuận tiện trong việc quản lý như thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện các hành vi gian lận, trốn thuế, tiết kiệm chi phí.

Tuy nhiên, theo ông Din, bên cạnh những thuận lợi thì vẫn còn tồn tại những thách thức, trong đó có thể kể đến về mặt pháp lý. Cụ thể, mặc dù Nghị định 119 đã có hiệu lực từ tháng 9/2018 song lại chưa có thông tư hướng dẫn nghị định này. Chính vì vậy, hiện đang có những “khoảng trống” quy định và đánh giá các đơn vị triển khai, quy định về ngày ký, ngày lập hóa đơn chưa rõ ràng, chưa có hưỡng dẫn cho các loại hóa đơn đặc biệt …

Bên cạnh đó, cũng phải kể đến vướng mắc trong hoạt động triển khai chưa đồng bộ giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp như thuế, kho bạc, bảo hiểm, quản lý thị trường.  

Ví dụ, cơ quan thuế thì khuyến khích việc sử dụng hóa đơn điện nhưng khi doanh nghiệp dùng hóa đơn điện tử, mang đến kho bạc hay đơn vị bảo hiểm thì lại chưa chấp nhận loại hóa đơn này. Theo đó yêu cầu doanh nghiệp lại chuyển đổi sang hóa đơn giấy. Việc này làm mất đi ý nghĩa của việc triển khai hóa đơn điện tử.

Ông Nguyễn Khơ Din cũng chia sẻ, chính vì chưa có thông tư hướng dẫn nên trong quá trình triển khai các doanh nghiệp vẫn vướng mắc trong việc có cần thiết phải có chữ ký của người bán có hiển thị trên háo đơn hay không? Đơn vị độc lập nào sẽ thẩm tra năng lực của đơn vị cung cấp giải pháp dịch vụ cung cấp hóa đơn, kiểm tra tính an toàn, an ninh và bảo mật của dịch vụ?...

Trước những khó khăn này, thay mặt câu lạc bộ chữ ký số và giao dịch điện tử ông Nguyễn Khơ Din kiến nghị triển khai đồng bộ giữa các cơ quan liên quan. Các cơ quan cần ngồi lại để đưa ra những giải pháp tháo gỡ vướng mắc không gây khó khăn cho doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử.

Đồng thời, câu lạc bộ kiến nghị sớm ban hành thông tư hướng dẫn chi tiết hơn về hóa đơn điện tử quy định rõ: lựa chọn đơn vị cung cấp, các vấn đề liên quan ngày ký, ngày lập hóa đơn. Bộ Tài chính, Tổng cục thuế cần đưa ra lộ trình triển khai rõ ràng theo từng giai đoạn cụ thể để tránh dồn vào thời điểm năm 2020.

NACENCOMM tự hào là đơn vị tiên phong trong sử dụng và cung cấp hóa đơn điện tử từ năm 2012, là đối tác tin cậy của hàng trăm doanh nghiệp.

Hóa đơn điện tử CA2- Einvoice- An toàn và hiệu quả.

NACENCOMM – Đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp.

Với 23 năm kinh nghiệm- là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực công nghệ và bảo mật Nacencomm sẵn sàng trở thành người bạn đồng hành với các doanh nghiệp trong lộ trình chuyển đổi và áp dụng hóa đơn điện tử trong quá trình cung cấp hàng hóa,dịch vụ.

Chi tiết xin liên hệ:

☎ Tổng đài 24/7: MB: 1900 545407/02435765146|

📝 Fanpage #NACENCOMMca2 Chữ ký số CA2-NACENCOMM

www.nacencomm.vn