Thông báo

Tổng cục thuế chỉ đạo sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi Covid-19

March 26, 2020

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn số 896/TCT-DNNCN chỉ đạo cục thuế các tỉnh, TP hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế là hộ, cá nhân kinh doanh trong giai đoạn bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế chỉ đạo các bộ phận liên quan căn cứ Khoản 1, Điều 31 về gia hạn nộp thuế và Khoản 1, Khoản 4 Điều 35 Thông tư 156/2013/TT-BTC để hướng dẫn DN, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại bởi dịch bệnh lập hồ sơ, gửi thủ trưởng cơ quan quản lý thuế trực tiếp đề nghị miễn tiền chậm nộp, gia hạn nộp thuế.

Đồng thời căn cứ hướng dẫn tại khoản 4, Điều 6 Thông tư 92/2015/TT-BTC đối với ngành nghề kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nếu qua số liệu xác minh, kiểm tra có căn cứ xác định doanh thu khoán thay đổi từ 50% trở lên so với mức đã khoán, thì chi cục thuế kịp thời xác định lại doanh thu khoán cho cá nhân kinh doanh.

• Đối với các cá nhân kinh doanh riêng lẻ có đơn xin giảm thuế khoán do có thay đổi doanh thu do tác động của dịch bệnh Covid-19, chi cục thuế hướng dẫn, hỗ trợ, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ giảm thuế.

• Đối với các trung tâm thương mại, các chợ có đơn xin giảm thuế tập thể, chi cục thuế thực hiện khảo sát doanh thu theo từng ngành nghề, xin ý kiến tư vấn của hội đồng tư vấn thuế, ban quản lý chợ để thực hiện theo đúng thực tế.

• Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, chi cục thuế tổng hợp, báo cáo, đề xuất với cấp trên

Ngoài ra, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế chủ động tham mưu, báo cáo UBND tỉnh, TP chỉ đạo các đơn vị, cơ quan chức năng phối hợp tốt với cơ quan thuế trong quá trình triển khai công tác quản lý thuế.

Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ, vận động hộ kinh doanh ổn định và an tâm kinh doanh, tránh gây bức xúc cho người nộp thuế, đảm bảo ổn định tình hình trật tự xã hội trên địa bàn quản lý. Các chi cục thuế cần thành lập các đội phản ứng nhanh để kịp thời nắm bắt, tổng hợp, đề xuất các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế, nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cục thuế phản ánh với Tổng cục Thuế để được hướng dẫn kịp thời.