Thông báo

Tìm hiểu thêm về Chữ ký số và Chứng thực chữ ký số (P2)

July 24, 2019

Tiếp tục cùng đội ngũ tư vấn viên Nacencomm, hệ thống các thông tin liên quan đến "Hệ thống chứng thực chuyên dùng Chính phủ"

1. Mô hình chứng thực quốc gia được tổ chức như thế nào?

Mô hình chứng thực quốc gia gồm 2 khu vực: Khu vực công cộng và khu vực chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. Khu vực công cộng cung cấp dịch vụ chứng thực cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động công cộng. Khu vực chuyên dùng cung cấp các dịch vụ cho các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

Theo điều 6 nghị định 26/2007/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý về dịch vụ chứng thực chữ ký số, Bộ Bưu chính, Viễn thông ( nay là Bộ Thông Tin Truyền Thông) thành lập và duy trì hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia. Tổ chức chứng thực chữ ký số quốc gia là duy nhất và cung cấp dịch vụ chứng thực cho các tổ chức chứng thực chữ ký số công cộng. Ban Cơ yếu Chính phủ thành lập và duy trì hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

2. Tổ chức chứng thực chuyên dùng là gì?

Tổ chức chứng thực chuyên dùng là tổ chức cung cấp các dịch vụ chứng thực cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có cùng tính chất hoạt động hoặc mục đích công việc và được liên kết với nhau thông qua điều lệ hoạt động hoặc văn bản quy phạm pháp luật quy định cơ cấu tổ chức chung hoặc hình thức liên kết, hoạt động chung. Hoạt động của tổ chức chứng thực chuyên dùng nhằm phục vụ nhu cầu giao dịch nội bộ và không nhằm mục đích kinh doanh.

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin -  Ban Cơ yếu Chính phủ là một tổ chức chứng thực chuyên dùng có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ nền tảng nhằm đảm bảo an toàn cho các giao dịch trên mạng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

3. Các dịch vụ cung cấp trong hệ thống chứng thực chuyên dùng Chính phủ gồm những gì?

Công bố thông tin về hệ thống chứng thực

- Nhóm dịch vụ chứng thư số:

+ Cấp mới, cấp lại, thu hồi chứng thư số.

+ Duy trì CSDL chứng thư số và danh sách chứng thư số đã thu hồi

- Dịch vụ chứng thực chữ ký số:

+ Hỗ trợ tạo chữ ký số.

+ Kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký số.

- Dịch vụ thời gian:

+ Cung cấp thời gian đồng bộ tới các máy.

+ Cung cấp tem (nhãn, dấu) thời gian cho các giao dịch.

4. Quy trình cấp chứng thư số như thế nào?

4.1. Lập danh sách thuê bao

Đối tượng cấp chứng thư số được gọi là thuê bao. Thuê bao đề nghị cấp chứng thư số phải là tổ chức hoặc cá nhân thuộc hệ thống chính trị. Thuê bao gửi đề nghị cấp chứng thư số đến người có trách nhiệm quản lý thuê bao.

Người có trách nhiệm quản lý thuê bao là người đứng đầu các cơ quan. Người có trách nhiệm quản lý thuê bao căn cứ yêu cầu đảm bảo an toàn và xác thực thông tin trong giao dịch điện tử phục vụ nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức mình, xét duyệt và lập danh sách thuê bao đề nghị cấp chứng thư số.

4.2. Gửi yêu cầu cấp phát chứng thư số

Danh sách các thuê bao đề nghị cấp chứng thư số được gửi tới Cơ quan tiếp nhận yêu cầu chứng thực - Cục Cơ yếu Đảng Chính quyền – Ban Cơ yếu Chính phủ (địa chỉ: 60 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Email: c893@ca.gov.vn).

Sau khi nhận được đề nghị cấp chứng thư số, Cơ quan tiếp nhận yêu cầu chứng thực kiểm tra hồ sơ, nếu hợp lệ thì lập danh sách đề nghị cấp chứng thư số gửi về Trung tâm chứng thực chuyên dùng Chính phủ - Ban Cơ yếu Chính phủ.

4.3. Phát hành chứng thư số

Ngay sau khi nhận được danh sách đề nghị cấp chứng thư số của Cơ quan tiếp nhận yêu cầu chứng thực, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin sẽ tiến hành tạo chứng thư số cho thuê bao.

4.4. Chuyển giao chứng thư số tới thuê bao

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin chuyển giao chứng thư số cho Cơ quan tiếp nhận yêu cầu chứng thực để chuyển giao cho Người có trách nhiệm quản lý thuê bao. Người có trách nhiệm quản lý thuê bao bàn giao chứng thư số tới thuê bao.

NACENCOMM - TOP 3 Nhà cung cấp chữ ký số tại Việt Nam, là đơn vị thứ 2 được phép cung cấp dịch vụ chữ ký số từ năm 2012.

NACENCOMM – đối tác tin cậy, uy tín, song hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp.

Để tìm hiểu kỹ hơn về chữ ký số, dịch vụ chữ ký số cũng như sử dụng chữ ký số trong kê khai và điều chỉnh Bảo hiểm xã hội, kê khai và quyết toán thuế, hải quan, chứng khoán, … doanh nghiệp có thể liên hệ với tổng đài 24/7: 1900545407/02435765146 hoặc truy cập website: www.nacencomm.vn để được trợ giúp.