Thông báo

Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử xác thực cho doanh nghiệp

August 7, 2019

Các bước để hoàn tất thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử xác thực cho Doanh Nghiệp cần qua các bước như sau:

Bước 1: Kiểm tra điều kiện của doanh nghiệp : phải đáp ứng được một số điều kiện nhất định để làm căn cứ chi cục thuế quản lý chấp thuận như sau:

+ Doanh nghiệp hiện đang thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế; hoặc sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng;

+ Có chữ ký điện tử;

+ Đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hoá đơn điện tử;

+ Phần mềm hóa đơn điện tử tương ứng khởi tạo, xử lý hóa đơn (tạo lập, gửi, nhận, lưu trữ) trên hệ thống máy tính;

+ Nhân viên đảm bảo trình độ, khả năng đáp ứng yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hoá đơn điện tử theo quy định;

Bước 2: khi thấy rằng doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu ở bước 1 thì chuẩn bị hồ sơ sau:

- Quyết định của doanh nghiệp về áp dụng hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp;

- Thông báo phát hành hóa đơn mẫu tại phụ lục 2Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

- Hóa đơn mẫu.

Bước 3: Nộp hồ sơ lên cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp, đợi kết quả trả lời của cơ quan thuế về đồng ý cho phép sử dụng hóa đơn điện tử. Sau đó doanh nghiệp mới được phép sử dụng hóa đơn điện tử.

Với 23 năm kinh nghiệm- là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực công nghệ và bảo mật#Nacencomm sẵn sàng trở thành người bạn đồng hành với các doanh nghiệp trong lộ trình chuyển đổi và áp dụng hóa đơn điện tử trong quá trình cung cấp hàng hóa,dịch vụ.

Chi tiết xin liên hệ:

☎ Tổng đài 24/7: MB: 1900 545407/02435765146|

www.nacencomm.vn