Hóa đơn điện tử

Thông tin cần biết về Hóa đơn điện tử 2020

February 15, 2020

Tổng hợp các thông tin Doanh nghiệp cần biết về Hóa đơn điện tử năm 2020. Hóa đơn điện tử và công tác triển khai? Các đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử uy tín? Lộ trình đăng ký hóa đơn điện tử 2020?

I. Hóa đơn điện tử và công tác triển khai.

Theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Hóa đơn điện tử được hiểu một cách đơn giản là “tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành”.

Các doanh nghiệp đã bước đầu có cơ hội tiếp cận và sử dụng hóa đơn điện tử kể từ ngày 01/5/2011 theo hướng dẫn của tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, kể từ ngày 12/9/2018, khi Nghị định 119/2018/NĐ-CP ra đời  đã chi tiết cũng như đưa ra lộ trình bắt buộc yêu cầu các doanh nghiệp phải tham gia sử dụng hóa đơn điện tử.

Cụ thể như sau:

- Những doanh nghiệp, tổ chức, cá nhận thành lập từ ngày 01/11/2018 bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử.

- Không muộn hơn ngày 01/11/2020, tất cả các doanh nghiêp, tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh phải hoàn thành xong việc chuyển đổi sang hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định.

Công thức mặc định:

- Hóa đơn giấy (đã phát hành) < 01/11/2018 < = 01/11/2020: Hóa đơn điện tử (hóa đơn giấy còn lại phải hủy).

- Thành lập Doanh nghiệp mới (Hóa đơn giấy hoặc hóa đơn điện tử + hóa đơn giấy mua của cơ quan thuế bán = rủi ro cao về thuế) < 01/11/2018 < = Hóa đơn điện tử.

II. Các đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử uy tín.

Ngày 19/10/2019, Cục Thuế TP Hà Nội đăng tải công khai trên website của Cục Thuế TP Hà Nội (http://hanoi.gdt.gov.vn) danh sách các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử đợt 1 đủ năng lực đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 5 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011, tiệm cận đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 23 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019;  Có kinh nghiệm triển khai, có số lượng lớn (trên 100) khách hàng sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử và đã chia sẻ kết nối cơ sở dữ liệu với cơ quan thuế để các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn được biết.

Cục Thuế TP Hà Nội thường xuyên kiểm soát chất lượng dịch vụ, chất lượng kết nối cơ sở dữ liệu của các tổ chức cung cấp, bổ sung các đơn vị đáp ứng và loại trừ các đơn vị không đáp ứng tiêu chí; định kỳ thứ 6 hàng tuần cập nhật trên website của Cục Thuế TP Hà Nội (http://hanoi.gdt.gov.vn ) danh sách các tổ chức cung cấp tiếp tục phối hợp với Cục Thuế triển khai HĐĐT trên địa bàn.

Trong tuần qua (18/10/2019-25/10/2019) Cục Thuế TP Hà Nội đã rà soát và bổ sung thêm 7 số Tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT tham gia phối hợp với Cục Thuế TP Hà Nội triển khai HĐĐT trên địa bàn. Tính đến ngày 25/10/2019, Cục Thuế TP Hà Nội đã rà soát và lựa chọn phối hợp với 16 Tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT, cụ thể:

1. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS- EASYINVOICE

2. CÔNG TY CỔ PHẦN MISA- MEINVOICE

3. CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIN HỌC EFY VIỆT NAM- IHOADON

4. CÔNG TY CỔ PHẦN BKAV- EHOADON

5. CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN- E-INVOICE

6. CÔNG TY TNHH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE- M-INVOICE

7. TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL- SINVOICE

8. CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THẺ NACENCOMM- CA2-EINVOICE

9. CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ T-VAN HILO- HILO-INVOICE

10. CÔNG TY GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CMC-C-INVOICE

11. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VIỆT NAM- VNINVOICE

12. CÔNG TY CỔ PHẦN MEGABIZ VIỆT NAM- VINVOICE

13. CÔNG TY CỔ PHẦN TS24- iXHD - TS24

14. CÔNG TY CỔ PHẦN  PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ASIA- A-INVOICE

15. CÔNG TY CỔ PHẦN VNET- VNET-INVOICE

16. TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG (VNPT VINAPHONE)- VNPT EINVOICE

III. Lộ trình đăng ký hóa đơn điện tử 2020?
1. Thời điểm phải đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử

* Thời điểm đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử

Theo khoản 3 Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC thì từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử.

* Thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020.

Căn cứ:

- Theo khoản 4 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hết hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2020;

- Tại khoản 4 Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119 về hóa đơn điện tử thì các thông tư như: Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 191/2010/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 37/2017/TT-BTC về hóa đơn sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày từ ngày 01/11/2020.

Như vậy, tất cả các nghị định, thông tư về hóa đơn hóa đơn vận tải, hóa đơn giấy sử dụng trong mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ như hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn đặt mua của cơ quan thuế sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2020. Thay vào đó, doanh nghiệp, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định 119 và Thông tư 68.

Lưu ý:

Hiện nay, không ít người thắc mắc về thời điểm phải sử dụng hóa đơn điện tử vì theo khoản 2 Điều 151 Luật Quản lý thuế 2019 có quy định: “Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 01/7/2022”.

Tuy nhiên, Luật Quản lý thuế 2019 chỉ quy định về khái niệm hóa đơn điện tử; nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử; áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; dịch vụ về hóa đơn điện tử, dịch vụ về hóa đơn điện tử mà không quy định thời điểm đăng ký áp dụng, khởi tạo hóa đơn điện tử. Do đó, thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Nghị định 119/2018/NĐ-CP và được hướng dẫn bởi Thông tư 68/2019/TT-BTC.

2. Đang sử dụng hóa đơn giấy thì xử lý thế nào?

Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng, cung cấp dịch vụ có hiệu lực từ ngày 01/11/2018 và được hướng dẫn bởi Thông tư 68/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 14/11/2019.

Tuy nhiên, thời điểm phải đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử là từ ngày 01/11/2020. Trong khoảng thời gian 02 năm từ ngày 01/11/2018 đến ngày 01/11/2020 (thời gian để chuẩn bị điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử) thì việc sử dụng hóa đơn cũng được quy định rõ theo điều khoản xử lý chuyển tiếp quy định tại Điều 36 Nghị định 119 và Điều 27 của Thông tư 68, cụ thể:

Theo khoản 1 Điều 27 Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định: “Việc xử lý chuyển tiếp thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 36 của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP”.

Như vậy, đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh khác đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo thông tư cũ hoặc thông báo phát hành hóa đơn giấy (hóa đơn tự in, đặt tin) hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế thì xử lý như sau:

Đối tượng 1. Đang sử dụng hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày 01/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử đang sử dụng.

Đối tượng 2. Đang sử dụng hóa đơn giấy (đặt in, tự in hoặc mua của cơ quan thuế)

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 01/11/2018 thì:

* Được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua của cơ quan thuế đến hết ngày 31/10/2020.

Công văn 4311/TCT-CS về hóa đơn ngày 05/11/2018 của Tổng cục Thuế quy định:

- Trường hợp kể từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020 mà sử dụng hết hóa đơn đặt in đã thông báo phát hành và vẫn có nhu cầu sử dụng tiếp hóa đơn đặt in phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp thì tiếp tục áp dụng hóa đơn đặt in và sử dụng đến khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

- Thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định như:

+ Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in;

+ Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in;

+ Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in.

* Nếu cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã thì:

- Chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử nếu cơ sở kinh doanh đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin;

- Nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Đối tượng 3. Cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020

Theo Công văn 4763/TCT-CS ngày 29/11/2018 về hóa đơn thì điều khoản chuyển tiếp quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định 119/2018/NĐ-CP được xử lý như sau:

* Nếu cơ quan thuế chưa thông báo cơ sở kinh doanh mới thành lập sử dụng hóa đơn điện tử thì:

- Đăng ký phát hành hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử hoặc mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng (nếu thuộc trường hợp mua hóa đơn);

- Thực hiện các thủ tục hành chính về hóa đơn theo quy định như:

+ Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in;

+ Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in;

+ Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in.

* Nếu cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 119 thì:

- Cơ sở kinh doanh chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử nếu đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin;

- Cơ sở kinh doanh mới thành lập chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà đăng ký phát hành hóa đơn thì cơ sở kinh doanh mới thành lập này thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Đối tượng 4: Đối với tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập)

Đối với tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) đã sử dụng Phiếu thu tiền thì tiếp tục sử dụng Phiếu thu tiền đã sử dụng và chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử (hoặc Phiếu thu tiền điện tử) theo lộ trình của Bộ Tài chính.

- Trường hợp cơ quan thuế thông báo chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nếu tổ chức sự nghiệp công lập chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng Hóa đơn kiêm Phiếu thu tiền hóa đơn thì thực hiện chuyển dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế theo Mẫu số 03 cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

- Trường hợp đáp ứng các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì tổ chức sự nghiệp công lập đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

Lưu ý: Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, để chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để đăng ký, sử dụng, tra cứu và chuyển dữ liệu lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP, trong khi cơ quan thuế chưa thông báo các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định 119 và theo hướng dẫn tại Thông tư 68 thì:

- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh vẫn áp dụng hóa đơn cũ (hóa đơn đang sử dụng);

- Kể từ thời điểm doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư 68 nếu phát hiện hóa đơn cũ (hóa đơn tự in, đặt in hoặc mua của cơ quan thuế…) mà có sai sót thì:

+ Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót;

+ Người bán thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04;

+ Lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới (hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã) thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót. Trong hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”.

+ Người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn cũ đã lập có sai sót, sau đó người bán gửi cơ quan thuế để được cấp mã cho hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).

Với 23 năm kinh nghiệm- là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực công nghệ và bảo mật#Nacencomm sẵn sàng trở thành người bạn đồng hành với các doanh nghiệp trong lộ trình chuyển đổi và áp dụng hóa đơn điện tử trong quá trình cung cấp hàng hóa,dịch vụ.

Chi tiết xin liên hệ:

☎ Tổng đài 24/7: MB: 1900 545407/02435765146|

www.nacencomm.vn

📝 Fanpage #NACENCOMMca2 Chữ ký số CA2-NACENCOMM

TIN BÀI LIÊN QUAN

Những điểm đáng chú ý trong thông tư 68


Cục thuế Hà Nội tập huấn hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp


Thông tư 68 2019 tt btc hướng dẫn về hóa đơn điện tử


Cập nhật quy đinh mới về hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp


Lùi thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử tới ngày 01/7/2020


Hạn cuối đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử là 1/11/2020


Khuyến khích doanh nghiệp gấp rút chuyển đổi sang hóa đơn điện tử


C
ác yếu tố lựa chọn đơn vị cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử đáng tin cậy