Hóa đơn điện tử

Thời gian bắt buộc 100% sử dụng hóa đơn điện tử là ngày 01/7/2022 - Theo nghị định 123/2020/NĐ-CP

October 24, 2020

1.SỬ DỤNG HÓA ĐƠN GIẤY ĐẾN NGÀY 30/6/2022

Vừa qua, ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Nghị định này đã bãi bỏ khoản 2 Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử.

Cụ thể, khoản 2 nêu: Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 1/11/2020.

Như vậy, không còn bắt buộc các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải hoàn thành việc sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/11/2020.

Đồng thời các Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP và Nghị định 119/2018/NĐ-CP tiếp tục có hiệu lực thi hành đến ngày 30/6/2022.

Tuy nhiên, Nghị định 123/2020/NĐ-CP cũng khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo đúng nghị định này trước ngày 01/7/2022

2. LỘ TRÌNH BẮT BUỘC PHẢI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

 • Từ ngày 19/10/2020

Đối tượng 1: Đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đang sử dụng hóa đơn giấy (đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua của cơ quan thuế) trước ngày nghị định 123/2020/NĐ-CP được ban hành thì:

 • Được tiếp tục sử dụng đến ngày 30/06/2022
 • Trường hợp từ ngày 19/10/2020 đến ngày 30/06/2022, Cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP hoặc nghị định 119/2018/NĐ-CP:
 • Nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy (Đặt in, tự in, mua của CQT) thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo mẫu số 03/DL-HDDT phụ lục IA ban hành theo nghị định 123/2020/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế GTGT
 • Nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì thực hiện theo thông báo của cơ quan thuế

Đối tượng 2: Đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đang sử dụng hóa đơn điện tử (có mã của CQT hoặc không có mã của CQT) đã phát hành trước ngày 19/20/2020 thì:

 • Được tiếp tục sử dụng hóa đươn đang sử dụng đến hết ngày 30/06/2022
 • Trường hợp từ ngày 19/20/2020 đến ngày 30/06/2022, Cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP hoặc nghị định 119/2018/NĐ-CP:
 • Nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo mẫu số 03/DL-HDDT phụ lục IA ban hành theo nghị định 123/2020/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế GTGT
 • Nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì thực hiện theo thông báo của cơ quan thuế

Đối tượng 3: Doanh nghiệp thành lập mới (từ ngày 19/20/2020 đến ngày 30/06/2022)

 • Được phát hành và sử dụng hóa đơn đặt in, tự in hoặc mua của CQT (hóa đơn giấy)
 • Nếu cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử của nghị định 123/2020/NĐ-CP thì:
 • Trường hợp 1: Nếu doanh nghiệp đáp ứng được điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế (áp dụng hóa đơn điện tử)
 • Trường hợp 2: Nếu doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy (hóa đơn tự in/đặt in) thì phải thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo mẫu số 03/DL-HDDT phụ lục IA ban hành theo nghị định 123/2020/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế GTGT
 • Từ ngày 01/7/2020

BẮT BUỘC MỌI DOANH NGHIỆP ĐỀU PHẢI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

3. KHÔNG SỬ DỤNG CÙNG LÚC TỪ HAI HÌNH THỨC HÓA ĐƠN CHO CÙNG MỘT NGHIỆP VỤ

Theo khoản 3 điều 7 của Thông tư 32/2011/TT-BTC: "Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời tạo nhiều hình thức hóa đơn khác nhau (hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử) và phải thực hiện thông báo phát hành từng hình thức hóa đơn theo quy định.

Tuy nhiên cần chú ý: Trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, đối với mỗi lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, tổ chức kinh doanh chỉ sử dụng một hình thức hóa đơn, cụ thể:

 • Nếu đã sử dụng hóa đơn đặt in cho lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ này thì các doanh nghiệp không được dùng thêm hóa tự in, hóa đơn điện tử.
 • Nếu đã sử dụng hóa đơn tự cho lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ này thì các doanh nghiệp không được dùng thêm hóa đặt in, hóa đơn điện tử.
 • Nếu đã sử dụng hóa đơn điện tử cho lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ này thì các doanh nghiệp không được dùng thêm hóa tự in, hóa đơn đặt in.

4. NÊN CHUYỂN ĐỔI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ NGAY HÔM NAY

Mặc dù chính phủ ban hành nghị định mới quy định lại thời điểm bắt buộc chuyển đổi hóa đơn điện tử, tuy nhiên vẫn khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn điện tử trước ngày 1/11/2020. Việc sử dụng hóa đơn điện tử sớm sẽ mang lại nhiều lợi ích, có thể kể đến:

 • Các cơ quan Thuế sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp triển khai hóa đơn điện tử sớm bằng nhiều chương trình tập huấn, hướng dẫn thủ tục, giải đáp thắc mắc trong quá trình sử dụng
 • Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử có nhiều chương trình ưu đãi và hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử hiệu quả
 • Giảm rủi ro và gánh nặng cho kế toán và doanh nghiệp trong mùa báo cáo thuế
 • Tiết kiệm cho phí vận hành cho doanh nghiệp

Để doanh nghiệp không gặp phải những khó khăn khi chuyển đổi sang dùng hóa đơn điện tử, nhiều cơ quan thuế đã tiến hành kiểm duyệt và lựa chọn phối hợp với một số đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử uy tín. Tại các Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Dương, Ninh Bình… CA2 luôn nằm trong top đầu những nhà cung cấp hóa đơn điện tử được cơ quan thuế lựa chọn phối hợp và giới thiệu đến doanh nghiệp. CA2 cũng là một trong số các nhà cung cấp hóa đơn điện tử tích cực phối hợp với cơ quan thuế địa phương để tổ chức chương trình hỗ trợ, hướng dẫn cho từng doanh nghiệp thực hiện việc chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng thời gian, thủ tục để tránh rủi ro pháp lý.

Đứng trước thời điểm quyết định của việc chuyển đổi hóa đơn điện tử , CA2 có hàng loạt các ưu đãi lớn dành riêng cho khách hàng đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử:

 • Miễn phí:

– MIỄN 100% phí tích hợp với các phần mềm như phần mềm kế toán, bán hàng

– MIỄN 100% phí tư vấn thủ tục đăng ký sử dụng HĐĐT với Cơ quan Thuế

– MIỄN 100% phí tạo mẫu hóa đơn

– MIỄN 100% phí lưu trữ, tra cứu hóa đơn 10 năm. Không thu phí duy trì hàng năm

– MIỄN 100% phí dùng thử phần mềm

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ MIỄN PHÍ VỀ CÁC SẢN PHẨM

Hotline: 1900 545407

Website:

Email: support@cavn.vn

Facebook: https://www.facebook.com/nacencommca2/