Hóa đơn điện tử

Thời điểm phải lập hóa đơn điện tử

June 8, 2020

Việc lập và sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 68/2019/TT-BTC ban hành ngày 30/9/2019.

Nên chọn hóa đơn điện tử như thế nào

Tại sao phải sử dụng hóa đơn điện tử

Lưu ý khí sử dụng hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử là gì

Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử

Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử

Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử xác thực cho doanh nghiệp

Theo đó, thời điểm bắt buộc phải lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ... được quy định cụ thể:

- Với bán hàng hóa: Thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền chưa;

- Với cung cấp dịch vụ: Thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu hay chưa thu được tiền;

- Với giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ: Mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng;

- Với hoạt động cung cấp điện, nước, dịch vụ viễn thông, truyền hình, công nghệ thông tin: Chậm nhất không quá 07 ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước đã dùng trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình, dịch vụ công nghệ thông tin theo thỏa thuận;

- Với xây dựng, lắp đặt: Thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục không phân biệt đã thu được tiền hay chưa…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14/11/2019.

Nhà cung cấp hóa đơn điện tử cần đáp ứng đủ các yêu cầu dựa trên 4 tiêu chí:

1. Về chủ thể

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử cần kinh nghiệm trong việc xây dựng giải pháp công nghệ thông tin và giải pháp trao đổi dữ liệu điện tử giữa các tổ chức, cụ thể:

– Có tối thiểu 05 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

– Đã triển khai hệ thống, ứng dụng công nghệ thông tin cho tối thiểu 10 tổ chức.

– Đã triển khai hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử giữa các chi nhánh của doanh nghiệp hoặc giữa các tổ chức với nhau.

2.  Về tài chính

Có cam kết bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam với giá trị trên 5 tỷ đồng để giải quyết các rủi ro và bồi thường thiệt hại có thể xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ.

3. Về nhân sự

– Có tối thiểu 20 nhân viên kỹ thuật trình độ đại học chuyên ngành về công nghệ thông tin, trong đó có nhân viên có kinh nghiệm thực tiễn về quản trị mạng, quản trị cơ sở dữ liệu.

– Có nhân viên kỹ thuật thường xuyên theo dõi, kiểm tra 24h trong ngày và 7 ngày trong tuần để duy trì hoạt động ổn định của hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử và hỗ trợ người sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử.

4. Về kỹ thuật

– Có hệ thống thiết bị, kỹ thuật, quy trình sao lưu dữ liệu tại trung tâm dữ liệu chính theo quy định tại mục d, khoản 1 Điều 32 của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP.

– Có hệ thống thiết bị, kỹ thuật dự phòng đặt tại trung tâm dự phòng cách xa trung tâm dữ liệu chính tối thiểu 20km sẵn sàng hoạt động khi hệ thống chính gặp sự cố.

– Kết nối trao đổi dữ liệu hóa đơn điện tử với cơ quan thuế phải đáp ứng yêu cầu tại mục d, khoản 1, Điều 23 Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Như vậy, quy định trên của Bộ Tài Chính đã góp phần sàng lọc và thu hẹp về số lượng các nhà cung cấp hóa đơn điện tử. Việc này vừa đảm bảo chất lượng cung cấp dịch vụ, vừa đem lại sự lựa chọn dễ dàng hơn cho các doanh nghiệp trong thời điểm gấp rút triển khai hóa đơn điện tử.

Tổng cục Thuế sẽ căn cứ quy định tại Điều 23 Thông tư này thực hiện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử đối với các đơn vị cung cấp đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên.

TẠI SAO KHÁCH HÀNG NÊN LỰA CHỌN CHÚNG TÔI

Hóa đơn điện tử CA2- Einvoice là sản phẩm của công ty Nacencomm-

Thành lập từ năm 1996- khởi đầu là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ - Bộ KHCN.

Trong suốt 24 năm xây dựng và trưởng thành, phục vụ hơn 140,000 khách hàng toàn quốc.

CA2-einvoice– top 10 Hóa đơn điện tử đạt chuẩn của Tổng cục Thuế.

CA2-einvoice là đối tác tin cậy, uy tín với hàng trăm nghìn doanh nghiệp.

Tổng đài 24/7: MB: 1900 545407/ 02435765146|

Website:http://nacencomm.vn/

Fanpage: Chữ ký số CA2- Nacencomm