Hóa đơn điện tử

Thời điểm lập hóa đơn với các trường hợp cung cấp dịch vụ với số lượng lớn

April 4, 2022

Trường hợp doanh nghiệp cung cấp số lượng lớn sản phẩm dịch vụ, phát sinh thường xuyên cần có thời gian để đối soát dữ liệu giữa doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và khách hàng thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên nhưng chậm nhất không quá ngày của tháng sau tháng phát sinh việc cung cấp dịch vụ hoặc không quá 07 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ quy ước.

Các dịch vụ bao gồm: cung cấp dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không, cung ứng nhiên liệu hàng không cho hãng hàng không, hoạt động cung cấp điện (trừ hoạt động bán điện của các công ty phát điện trên thị trường điện), nước, dịch vụ truyền hình, dịch vụ bưu chính chuyển phát (bao gồm cả dịch vụ đại lý, dịch vụ thu hộ, chi hộ), dịch vụ viễn thông (bao gồm cả dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng), dịch vụ logistic, dịch vụ công nghệ thông tin (trừ trường hợp phải thực hiện đối soát dữ liệu kết nối giữa các cơ sở kinh doanh dịch vụ).

  • Đối với dịch vụ viễn thông (bao gồm cả dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng), dịch vụ công nghệ thông tin (bao gồm dịch vụ trung gian thanh toán sử dụng trên nền tảng viễn thông, công nghệ thông tin) phải thực hiện đối soát dữ liệu kết nối giữa các cơ sở kinh doanh dịch vụ, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu về cước dịch vụ theo hợp đồng kinh tế giữa các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhưng chậm nhất không quá 2 tháng kể từ tháng phát sinh cước dịch vụ kết nối.
  • Trường hợp cung cấp dịch vụ viễn thông (bao gồm cả dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng) thông qua bán thẻ trả trước, thu cước phí hòa mạng khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ mà khách hàng không yêu cầu xuất hóa đơn GTGT hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế thì cuối mỗi ngày hoặc định kỳ trong tháng, cơ sở kinh doanh dịch vụ lập chung một hóa đơn GTGT ghi nhận tổng doanh thu phát sinh theo từng dịch vụ người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.

CA2-EINVOICE – Giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp như sau:

  • Miễn phí chuyển đổi HĐĐT theo Thông tư 32/2011/TT-BTC sang Thông tư 78/2020/TT-BTC
  • Miễn 100% phí chuyển đổi hóa đơn giấy sang HĐĐT
  • Miễn 100% phí thuê bao hàng năm
  • Miễn 100% phí thiết kế mẫu hóa đơn cơ bản
  • Miễn 100% phí tích hợp với các phần mềm kế toán, bán hàng, quản trị khác nhau
  • Miễn 100% phí tư vấn thủ tục đăng ký sử dụng HĐĐT với Cơ quan Thuế
  • Miễn 100% phí lưu trữ, tra cứu hóa đơn 10 năm

Với những hỗ trợ thiết thực trên, Nacencomm mong muốn đồng hành cùng tất cả các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trên bước đường cải cách hành chính về thuế đồng thời tăng tính chủ động cho các tổ chức, doanh nghiệp trong việc quản lý, phát hành hóa đơn, hỗ trợ đắc lực cho mọi doanh nghiệp chuyển đổi số bứt phá và thành công trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Hotline: 1900545407

Email: support@cavn.vn

Website: https://www.nacencomm.vn/