Thông báo

Thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội - Hướng đến tăng mức hưởng cho người lao động

August 26, 2020

Từ ngày 15-7-2020, mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc sẽ được điều chỉnh theo Nghị định 58/2020/NĐ-CP ngày 27-5-2020 của Chính phủ quy định về mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp.

Việc điều chỉnh mức đóng BHXH nhằm mục đích tăng mức hưởng cho người lao động sau khi hết tuổi lao động.

Chi tiết thông tư khách hàng tham khảo: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/Nghi-dinh-58-2020-ND-CP-dong-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-vao-Quy-bao-hiem-tai-nan-lao-dong-nghe-nghiep-443731.aspx

Năm 2020 có sự thay đổi khá căn cơ về các chính sách và chế độ BHXH, trong đó thay đổi mức đóng BHXH là vấn đề được nhiều lao động và chủ sử dụng lao động quan tâm.

NHIỀU ĐIỂM MỚI TRONG MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Theo BHXH tỉnh, hiện mức đóng BHXH của người lao động được xác định theo công thức: Mức đóng BHXH = tỷ lệ đóng x mức tiền lương tháng đóng BHXH.

Trong đó, mức đóng BHXH phụ thuộc vào 2 hệ số là tỷ lệ đóng và mức tiền lương tháng đóng BHXH. Nhiều năm qua, tỷ lệ đóng gần như không có sự thay đổi, vì thế việc thay đổi mức tiền lương đóng BHXH sẽ tạo ảnh hưởng lớn đến mức đóng BHXH.

Hiện nay, tỷ lệ đóng BHXH được chia ra thành nhiều loại và căn cứ vào từng đối tượng tham gia BHXH cụ thể mà có mức đóng khác nhau. Theo đó, tỷ lệ đóng bảo hiểm hiện nay là 32% bao gồm BHXH 25%, BHYT 4,5%, bảo hiểm thất nghiệp 2% và bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp là 0,5%. Trong đó trích đóng từ người lao động là 10,5%, còn chủ sử dụng lao động đóng 21,5%.

Theo quy định mới, từ ngày 1/1/2020 đến 30/6/2020, mức lương tháng đóng BHXH của người lao động buộc phải lớn hơn hoặc bằng mức lương tối thiểu vùng và tùy thuộc vào từng loại đối tượng như: lao động phổ thông, lao động qua đào tạo, lao động làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm. Được biết, mức lương tháng đóng BHXH tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở, từ ngày 1/1/2020 mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng.

Một điểm mới khác, nhằm động viên và ưu đãi cho các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, những doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện tốt pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong 3 năm liên tục, tần suất tai nạn lao động 3 năm liên tục giảm từ 15% hoặc không để xảy ra tai nạn lao động cũng như thực hiện việc đóng BHXH đủ, đúng quy định sẽ được áp dụng mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương, thay vì phải đóng 0,5% cho quỹ bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp.

NÂNG MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỂ TĂNG MỨC HƯỞNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Mức đóng BHXH tối thiểu năm 2020 tăng 7% đối với lao động đã qua học nghề hoặc làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và tăng 5% đối với người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trên mức lương tối thiểu vùng năm 2020. Cụ thể, tăng hơn 240 ngàn đồng so với năm 2019 với lao động vùng I; tăng 210 ngàn đồng với lao động vùng II; 180 ngàn đồng và 150 ngàn đồng với lao động vùng III và IV.

Riêng mức đóng bảo hiểm tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở, cụ thể mốc 1/1/2020 mức đóng bảo hiểm tối đa là 29,8 triệu đồng/tháng, dự kiến thời gian tới khi mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 1,6 triệu đồng thì mức này sẽ được tăng lên 32 triệu đồng/tháng. Người lao động đóng BHXH ở mức càng cao thì lợi ích được hưởng từ BHXH sẽ càng lớn. Khi đóng BHXH ở mức tối đa thì quyền lợi của người lao động được hưởng từ BHXH là cao nhất.

Thời gian tới, khi mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng lên 1,6 triệu đồng thì mức trợ cấp cho người lao động cũng được điều chỉnh tăng. Cụ thể như hiện nay mức trợ cấp một lần khi sinh con là 2,98 triệu đồng, khi mức lương cơ sở điều chỉnh tăng thì mức trợ cấp này sẽ là 3,2 triệu đồng (sẽ tăng 220 ngàn đồng); mức trợ cấp dưỡng sức ốm đau, thai sản sẽ tăng từ 447 ngàn đồng lên 480 ngàn đồng/ngày (tăng được 33 ngàn đồng/ngày). Tương tự mức trợ cấp mai táng cũng sẽ được tăng hơn 1,1 triệu đồng so với trước khi mức lương cơ sở điều chỉnh tăng.

Riêng đối với hưởng trợ cấp một lần và lương hưu, một số điều, khoản của Luật BHXH năm 2014 cũng được điều chỉnh theo hướng có lợi cho người lao động, đó là từ ngày 1-1-2020 đến ngày 31-12-2024, lương hưu sẽ căn cứ vào mức lương trung bình tháng của 20 năm gần nhất trước khi về hưu, điều này giúp người lao động được hưởng quyền lợi cao hơn khi nghỉ hưu. Hoặc điều kiện và mức tính hưởng lương hưu đối với lao động nam cũng được thay đổi, trong năm 2020, lao động nam sẽ được hưởng lương hưu nếu đã từng có 18 năm tham gia BHXH thay vì 20 năm như trước đây. Mức tính hưởng lương hưu được tính bằng 45% tiền lương tham gia bảo hiểm trung bình tháng.

Tuy nhiên, cũng trong năm 2020, lao động nam 55 tuổi và lao động nữ 50 tuổi bị suy giảm 61% khả năng lao động thì mới được hưởng lương hưu so với quy định hiện hành là nam 54 tuổi và nữ 49 tuổi, nghĩa là quy định về độ tuổi hưởng chế độ hưu trí đã tăng thêm 1 tuổi so với hiện tại.Theo quy định hiện nay, 2/3 mức đóng BHXH của người lao động là do chủ sử dụng lao động có trách nhiệm đóng, cho nên việc nâng mức đóng BHXH đồng nghĩa với việc tăng mức hưởng của người lao động như khi bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp hay tử vong, cũng như tăng mức hưởng lương hưu khi người lao động hết thời gian lao động. Đây là một trong những thay đổi căn cơ theo hướng có lợi cho người lao động rất nhiều.

BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ - TRỢ THỦ ĐẮC LỰC CHO DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) điện tử là việc Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức kê khai và nộp hồ sơ bảo hiểm qua mạng. Hồ sơ bảo hiểm điện tử được Cơ quan bảo hiểm chấp nhận và tương đương như hồ sơ giấy người tham gia nộp trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm. Kê khai các hồ sơ BHXH qua mạng giúp tiết kiệm chi phí đi lại, giảm thời gian chờ đợi giải quyết các thủ tục, được hỗ trợ và cập nhật các thay đổi về văn bản, chính sách của cơ quan bảo hiểm.

Nacencomm cung cấp phần mềm bảo hiểm eBH giúp doanh nghiệp hoàn thành nhanh chóng các thủ tục kê khai bảo hiểm cho người lao động.

Với các tính năng phần mềm:

 • Tích hợp phân hệ Quản lý người lao động với Quản lý hồ sơ kê khai BHXH
 • Tự động thông báo các hồ sơ cần kê khai BHXH khi có sự thay đổi thông tin về người lao động
 • Hỗ trợ tự động lập các bộ hồ sơ đúng theo quy định của cơ quan BHXH
 • Hỗ trợ ký điện tử và nộp hồ sơ qua mạng hoặc kết xuất hồ sơ giấy để nộp trực tiếp
 • Nộp hồ sơ qua tổ chức I-VAN
 • Lưu trữ, tìm kiếm các hồ sơ đã lập
 • Tự động lấy kết quả trả về từ cơ quan BHXH
 • Tự động cập nhật phiên bản mới

Ngoài ra, eBH còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực bao gồm:

 • Phần mềm eBH thân thiện, dễ sử dụng, thực hiện từng bước theo đúng quy trình nghiệp vụ BHXH
 • Dung lượng nhỏ, cài đặt dễ dàng
 • Quản lý và lưu trữ hồ sơ đã kê khai
 • Giao dịch điện tử với BHXH qua mạng thông qua dịch vụ I-VAN với đường kết nối riêng trực tiếp tốc độ cao tới BHXH Việt Nam
 • Dịch vụ tư vấn hỗ trợ chuyên nghiệp cam kết hoạt động 24/7

Để được tư vấn khách hàng liên hệ tới hotline: 1900 5454 07

Hoặc trực tiếp tham khảo các thông tin mới nhất trên Website: https://www.nacencomm.vn/