Thông báo

Thanh tra chuyên ngành đóng BHXH đột xuất ngay trong quý I/2020

April 1, 2020

BHXH các tỉnh, thành phố cần xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ngay việc thanh tra chuyên ngành đóng BHXH đột xuất đối với những DN nợ BHXH, BHYT theo quy định; kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ đề nghị cơ quan Công an điều tra, khởi tố.

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 308/BHXH-BT gửi BHXH tỉnh, thành phố và BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân về việc đôn đốc thu, giảm nợ BHXH, BHYT trong quý I/2020.

Theo BHXH Việt Nam, tính đến ngày 31/1/2020, số tiền thu BHXH, BHYT trên toàn quốc đạt kết quả chưa như mong đợi, đặc biệt là công tác đôn đốc thu từ nguồn NSNN đóng, hỗ trợ đóng BHYT.

Vì vậy, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần thường xuyên chỉ đạo, phân công, đôn đốc cán bộ làm việc với đơn vị sử dụng lao động để thu BHXH, BHYT kịp thời, không để nợ trong các tháng tiếp theo.

Đồng thời, BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện công tác tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan tài chính, cơ quan quản lý đối tượng tham gia BHYT chuyển hết số tiền phải đóng

BHYT, BHXH tự nguyện đến hết quý I trước ngày 21/2/2020.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cũng đề nghị BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân đôn đốc các đơn vị trực thuộc chuyển ngay các khoản kinh phí đóng BHXH, BHYT; kịp thời chuyển số tiền đã thu từ các đơn vị trực thuộc về BHXH Việt Nam.

Cũng theo công văn, BHXH các tỉnh, thành phố cần xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ngay việc thanh tra chuyên ngành đóng BHXH đột xuất đối với những DN nợ BHXH,

BHYT theo quy định; kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ đề nghị cơ quan Công an điều tra, khởi tố theo quy định tại Điều 214, Điều 215, Điều 216 Bộ luật Hình sự. Bên cạnh đó, in gửi thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT đến chủ SDLĐ trước ngày 10 hàng tháng, không để lưu tại cơ quan chuyển phát hồ sơ hoặc cơ quan BHXH.

Ngoài ra, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cũng giao Ban Thu hàng tuần thực hiện gửi tin nhắn về kết quả thực thu và giảm nợ tới Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố để đôn đốc, chỉ đạo, đánh giá công tác thi đua.