Thông báo

Tại sao hóa đơn điện tử cần chữ ký số?

June 3, 2019

Chữ ký số và hóa đơn điện tử có mối liên quan gì với nhau không?

Chữ ký số và vai trò với hóa đơn điện tử

Nếu như đối với hóa đơn in, con dấu và chữ ký của người có chức vụ trong công ty nhằm đảm bảo tính pháp lý  và giá trị của hóa đơn đó. Thì với Hóa đơn điện tử, Chữ Ký Số có giá trị hiệu lực tương đương như vậy, để đảm bảo tính pháp lý và giá trị hiệu lực của Hóa đơn.

Tại sao cần dùng hóa đơn điện tử?

HĐĐT đảm bảo được tiến độ công việc một cách hiệu quả trong việc kê khai và lưu trữ thông tin trong hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời kể từ ngày 01/01/2018 các doanh nghiệp thuộc diện bắt buộc đều phải sử dụng HĐĐT trong hoạt động của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nào nên dùng hóa đơn điện tử?

Áp dụng với doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế, hoặc là tổ chức kinh tế có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng, có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật; phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn thì sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp trong hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Có mấy loại hóa đơn điện tử?

HĐĐT gồm có 2 loại, gồm HĐĐT của doanh nghiệp và HĐĐT có mã xác thực của cơ quan thuế.

Đối với hóa đơn điện tử có mã xác thực, người bán sẽ phải ký điện tử trên hóa đơn khi cơ quan thuế cấp mã xác thực và số hóa đơn xác thực.

Trong ký hiệu mẫu số hóa đơn doanh nghiệp sử dụng ký tự số “0” để thể hiện số liên hóa đơn, trên hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế không phải có tên liên hóa đơn.

Doanh nghiệp có thể phát hành hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế sau khi đăng ký phát hành thành công tại phần mềm Xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN).

Hóa đơn điện tử doanh nghiệp không cần lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho loại hóa đơn điện tử này. Doanh nghiệp là người bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc người mua hàng hóa, dịch vụ có thể kiểm tra kết quả xác thực hóa đơn bằng cách truy cập trang thông tin điện tử ngành Thuế và nhập các thông tin về hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế.

Công ty CP Côngnghệ thẻ Nacencomm tự hào là nhà cung cấp chữ ký số uy tín, được khách hàng tintưởng bầu chọn là nhà mạng chữ ký số yêu thích và tin dùng nhất, được trao tặngcúp vàng “Dịch vụ vàng – Sản phẩm vàng” bởi Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam. Trảiqua 7 năm kinh doanh chữ ký số, 15 năm nghiên cứu và triển khai thẻ thông minh,CA2 – Nacencomm hiện là dịch vụ uy tín, tin cậy của các cơ quan quản lý Nhànước cũng như sự lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp sử dụng chữ ký số kêkhai thuế qua mạng, kê khai hải quan, khai bảo hiểm xã hội, giao dịch trựctuyến...

Thông chi tiết liênhệ:

Công ty Cổ phần Công nghệ thẻ Nacencomm

Địa chỉ: Tầng 5,tòa nhà Hanel, số 2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Hotline tư vấn(miễn phí): 1900 5454 07‍