Thông báo

Quyết toán thuế TNCN 2018- giải đáp từ Tổng Cục Thuế

May 31, 2019

Vào chiều ngày 06/3/2019- Tổng Cục Thuế đã có buổi giao lưu trực tuyến đầu tiên về Quyết toán thuế TNCN. Cùng đội ngũ tư vấn NACENCOMM điểm tin.

Tại buổi giải đáp trực tuyến, Tổng cục Thuế đã hướng dẫn, giải đáp nhiều câu hỏi khác của người nộp thuế.

Theo Tổng cục Thuế, trong tháng 3/2019, chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế TNCN sẽ được Tổng cục Thuế thực hiện vào các chiều thứ 4 hàng tuần với thời lượng 2 giờ bắt đầu từ 14h00 và kết thúc lúc 16h00.

Trường hợp trong 3 tuần đầu hỗ trợ nếu nhu cầu của người nộp thuế tăng cao mà trong các buổi hỗ trợ trực tuyến chưa giải đáp được thì trong tuần cuối tháng 3/2019 có thể thực hiện 3 buổi/tuần vào các ngày thứ 2, 4 và thứ 6, thời gian bắt đầu từ 14h00 đến 16h00.

Tóm tắt ngắn gọn nội dung một số câu hỏi mà trong buổi giao lưu trực tuyến, các độc giả đưa ra các câu hỏi trực tiếp và được đại diện của Tổng Cục Thuế hướng dẫn và trả lời như sau:

1. "Nay Tôi có chứng từ khấu trừ từ năm 2015, 2016, 2017 có đuợc quyết toán đề nghị hoàn thuế TNCN và tôi có bị phạt do quyết toán thuế chậm hay không?"

- Tổng cục Thuế cho biết, theo quy định hiện hành, nếu năm 2015, 2016, 2017 người nộp thuế có số thuế nộp thừa và có nhu cầu hoàn thuế thì được quyết toán thuế và đề nghị hoàn thuế mà không bị xử phạt vi phạm hành chính do nộp tờ khai quyết toán thuế chậm.

2. "Công ty tôi có 1 trường hợp người lao động ký hợp đồng 1 năm từ tháng 1/2018 nhưng đến tháng 8/2018 người lao động xin thôi việc, mức lương là 7 triệu/ tháng, vậy khi nghỉ việc thì Công ty có phải khấu trừ 10% tổng thu nhập đã trả từ tháng 01-08/2018 hay không. Người lao động có cam kết với DN là thu nhập dưới 9 triệu/tháng như vậy có đủ căn cứ để không phải khấu trừ không?" - một người nộp thuế gửi câu hỏi đến buổi giao lưu trực tuyến.

- Trả lời câu hỏi trên, Tổng cục Thuế cho biết, theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, trường hợp trên, cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên thì Công ty thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần. Với mức lương chi trả là 7 triệu đồng/tháng thì chưa đến mức phải khấu trừ thuế theo biểu thuế lũy tiến. Trường hợp người lao động nghỉ việc trước thời hạn thì Công ty vẫn áp dụng theo biểu thuế lũy tiến theo như hợp đồng lao động đã ký kết mà không phải điều chỉnh lại.

3. "Theo quy định người lao động có thu nhập 2 nơi phải tự quyết toán vậy DN có phải kê khai quyết toán đối với phần thu nhập DN đã trả cho cá nhân này hay không?".

- Tổng cục Thuế giải đáp, theo hướng dẫn tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC, Công ty trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN đối với phần thu nhập mà Công ty  trả cho cá nhân và quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân có ủy quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế.

- Trường hợp người lao động nhận thu nhập do ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị và nhận thu nhập vãng lai ở một đơn vị khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng/tháng đã được đơn vị đó khấu trừ thuế TNCN đầy đủ theo tỷ lệ 10% thì người lao động được ủy quyền cho đơn vị ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên quyết toán thuế thay.

- Ngoài trường hợp người lao động được ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thay nêu trên, nếu người lao động nhận thu nhập từ 2 nơi thuộc diện phải quyết toán thuế do có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thì người nộp thuế trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

4. Liên quan đến các khoản thu nhập không tính thuế, bạn đọc có vướng mắc: "Tôi được biết về các khoản thu nhập không tính thuế có khoản tiền ăn giữa ca ăn trưa mà DN chi tiền được miễn tối đa là 730.000 đồng. Vậy nếu công ty ký hợp đồng với nhân viên và ghi rõ tiền ăn là 910.000 đồng thì có được miễn thuế TNCN 910.000 đồng không?".

- Gỡ vướng nội dung trên, Tổng cục Thuế cho biết, theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, trường hợp người sử dụng lao động không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp mức chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

- Do đó, trường hợp trên tiền ăn giữa ca 910.000 đồng cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động- Thương binh và xã hội hiện nay là 730.000 đồng nên phần vượt mức (180.000 đồng) phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

5. Cũng tại buổi giải đáp trực tuyến, ban đọc có gửi câu hỏi: "Một là, người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn tại đơn vị từ tháng 12/2018 nghỉ hưu. Trong năm 2018, người lao động chỉ có thu nhập duy nhất tại đơn vị và tháng 12/2018 nhận lương hưu. Vậy người lao động đó có được ủy quyền cho đơn vị quyết toán thuế năm 2018 không. Hai là, người lao động được điều chuyển công tác từ đơn vị trực thuộc có mã số thuế riêng về đơn vị từ 1/1/2019 thì người lao động đó có được ủy quyền cho đơn vị quyết toán thuế năm 2018 không? Đăng ký giảm trừ người phụ thuộc như thế nào?"

- Về vấn đề thứ nhất, Tổng cục Thuế hướng dẫn, theo hướng dẫn tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính thì trường hợp người lao động của đơn vị bạn ký hợp đồng lao động dài hạn nhưng nghỉ hưu từ tháng 12/2018 thì tại thời điểm quyết toán thuế TNCN tháng 3/2019 được xác định không còn làm việc tại tổ chức chi trả nên tổ chức chi trả không có thông tin để xử lý nếu phát sinh các khoản nộp thêm hoặc được hoàn sau quyết toán.

Do đó, cá nhân phải trực tiếp quyết toán thuế nếu thuộc diện phải quyết toán theo quy định. Nếu cá nhân không thuộc diện phải quyết toán theo quy định thì không bắt buộc phải trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.

- Liên quan đến nội dung thứ hai, theo Tổng cục Thuế, người lao động được điều chuyển công tác từ đơn vị trực thuộc có mã số thuế riêng về đơn vị từ 1/1/2019 tại thời điểm quyết toán thuế TNCN tháng 3/2019, nếu những người lao động thuộc diện ủy quyền quyết toán thuế TNCN thì được ủy quyền cho công ty bạn quyết toán thay thuế TNCN năm 2018.

Trường hợp người lao động được điều chuyển nêu trên có đăng ký hoặc đăng ký điều chỉnh bổ sung giảm trừ người phụ thuộc cho năm 2018 thì nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc cho đơn vị của bạn, đơn vị bạn có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc theo mẫu số 20-ĐKT-TH-TCT (ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC) và gửi trực tiếp cơ quan thuế hoặc mẫu 02TH qua mạng...