Chữ ký số

Quyền của người nộp thuế khi thực hiện các giao dịch điện tử

May 16, 2020

Theo dự thảo 06/04/2020 hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, người nộp thuế có quyền được sử dụng tài khoản giao dịch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; được tra cứu, in chứng từ điện tử đã gửi đến cơ quan thuế…

Người nộp thuế được xác nhận hoàn thành các thủ tục về thuế đã thực hiện bằng phương thức điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Một quyền rất quan trọng khác, đó là người nộp thuế được cơ quan thuế hướng dẫn, hỗ trợ trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Tại Điều 14 của dự thảo quy định, người nộp thuế khi thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế được sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử do cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp khi thực hiện giao dịch điện tử qua Cổng thông tin giao dịch thuế điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính thuế bằng phương thức điện tử.

Người nộp thuế được tra cứu, xem, in toàn bộ chứng từ điện tử đã gửi đến cơ quan thuế và các thông báo, quyết định cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn bằng cách sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử, hoặc sử dụng mã giao dịch điện tử được cấp theo từng lần giao dịch.

Ngoài quy định các quyền của người nộp thuế, dự thảo thông tư cũng quy định trách nhiệm của người nộp thuế khi thực hiện giao dịch điện tử. Cụ thể, khi thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế, người nộp thuế có trách phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan, tổ chức có liên quan để giải quyết sai sót hoặc sự cố phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Người nộp thuế có trách nhiệm phải xây dựng, quản lý vận hành hệ thống ứng dụng và hạ tầng kỹ thuật của mình để thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế; cung cấp, cập nhật thông tin đăng ký giao dịch điện tử kịp thời, chính xác.

Thực hiện quản lý, sử dụng thiết bị xác thực giao dịch điện tử, tài khoản giao dịch thuế điện tử, mã xác thực được cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền cấp đảm bảo an toàn, bảo mật, đúng mục đích.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin của giao dịch điện tử phát sinh từ tài khoản giao dịch thuế điện tử đã đăng ký với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bao gồm cả tài khoản chính và tài khoản phụ).

Người nộp thuế cũng phải có trách nhiệm quản lý và sử dụng chữ ký số trên chứng từ điện tử theo đúng quy định của pháp luật, đúng phạm vi, đúng thẩm quyền và còn hiệu lực.

Tự chịu trách nhiệm đối với trường hợp người nộp thuế không kiểm tra, không đọc thông báo, văn bản của cơ quan thuế tại tài khoản giao dịch thuế điện tử và qua địa chỉ thư điện tử, kể cả trong trường hợp người nộp thuế không truy cập được Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế do lỗi kỹ thuật thuộc về hệ thống hạ tầng, thiết bị của người nộp thuế hoặc do địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế không chính xác…/.

Tin liên quan

Dự thảo thông tư hướng dẫn nộp thuế có thể chuyển đổi chứng từ điện tử sang chứng từ giấy và ngược lại
Những lợi ích và khó khăn khi sử dụng chữ ký điện tử khai thuế
Các lỗi thường gặp khi sử dụng  để nộp tờ khai, nộp thuế điện tử (P1)
Hướng dẫn nộp thuế môn bài bằng  (chữ ký điện tử)
Triển khai chính thức chương rình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu
Các thông tin liên quan đến nộp thuế thông qua giao dịch điện tử

📝 Fanpage: Chữ ký số CA2-NACENCOMM

☎ Tổng đài 24/7: MB: 1900 545407/ 02435765146|

🔮 Website:http://nacencomm.vn/.