Hóa đơn điện tử

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

June 16, 2020

Quy định các mức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn như: Mức phạt không xuất hóa đơn, lập hóa đơn sai thời điểm, chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn, mức phạt sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, mức phạt mất hóa đơn,...

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH HÓA ĐƠN

Căn cứ theo Thông tư 10/2014/TT-BTC được sử đổi, bổ sung theo Thông tư 176/2016/TT-BTC của Bộ tài chính quy định về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn cụ thể như sau:

  • Việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm, tình tiết giảm nhẹ và tình tiết tăng nặng.
  • Một hành vi vi hạm hành chính về hóa đơn chỉ bị xử phạt một lần. Nếu thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn hoặc vi phạm hành chính về hóa đơn nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm.
  • Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy định tại Thông tư này là mức phạt tiền áp dụng với tổ chức. Mức phạt tiền đối với cá nhân bằng một phần hai mức phạt tiền đối với tổ chức. Đối với người nộp thuế là hộ gia đình thì áp dụng mức phạt tiền như đối với cá nhân.

CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH HÓA ĐƠN.

  • Phạt cảnh cáo: Áp dụng đối với hành vi vi phạm về hóa đơn không gây hậu quả nghiêm trọng , có tình tiết giảm nhẹ**.**
  • Phạt tiền: Mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức thực hiện hành vi vi phạm về hoá đơn là 50 triệu đồng.
  • Ngoài các hình thức xử phạt trên , một số hành vi vi phạm về hóa đơn quy định tại các Điều 6, 7, 8, 9, 10, 11 Thông tư này còn được áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả.
  • Khi phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy định về hóa đơn, mức phạt cụ thể đối với một hành vi không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ là mức trung bình của khung tiền phạt quy định đối với hành vi đó. Mức trung bình của khung tiền phạt được xác định bằng cách chia đôi tổng số của mức tối thiểu và mức tối đa.
  • Trường hợp có một tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ thì áp dụng mức trung bình tăng thêm hoặc mức trung bình giảm bớt. Mức trung bình tăng thêm được xác định bằng cách chia đôi tổng số của mức tối đa và mức trung bình. Mức trung bình giảm bớt được xác được xác định bằng cách chia đôi tổng số của mức tối thiểu và mức trung bình.
  • Trường hợp có hai tình tiết tăng nặng trở lên thì áp dụng mức tối đa của khung phạt tiền.Trường hợp có hai tình tiết giảm nhẹ trở lên thì áp dụng mức tối thiểu của khung phạt tiền.
  • Trường hợp vừa có tình tiết tăng nặng vừa có tình tiết giảm nhẹ thì bù trừ theo nguyên tắc một tình tiết tăng nặng trừ cho một tình tiết giảm nhẹ.

Chi tiết thông tư: https://thuvienphapluat.vn/van-bn/thuong-mai/Thong-tu-10-2014-TT-BTC-huong-dan-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-hoa-don-219923.aspx

Khách hàng có vấn đề xảy ra liên quan tới hóa đơn điện tử cần được tháo gỡ, vui lòng liên hệ hotline 1900 5454 .

Hoặc tham khảo các gói dùng tốt nhất tại : https://www.nacencomm.vn/bang-gia-hoa-don-dien-tu