Hóa đơn điện tử

Quy định về thay đổi thông tin tài khoản trên hóa đơn điện tử?

September 30, 2020

Hiện nay có Nacencomm nhận được rất nhiều câu hỏi hỗ trợ của khách hàng đang sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử CA2- EINVOICE về vấn đề "Công ty thay đổi địa chỉ công ty thì có cần làm thủ tục gì không?" hay "Thay đổi chi cục thuế quản lý thì cần phải làm gì thay đổi trên hóa đơn điện tử không?". Bài viết dưới đây sẽ giúp khách hàng giải quyết được băn khoăn về vấn đề trên.

THEO QUY ĐỊNH CHÍNH PHỦ

Tại Đoạn 3, 4 Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức, khởi tạo hóa đơn điện tử thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này. Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải ký số vào hóa đơn điện tử mẫu và gửi hóa đơn điện tử mẫu (theo đúng định dạng gửi cho người mua) đến cơ quan thuế theo đường điện tử”.

Chi tiết thông tư: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=99887

Khoản 1, Khoản 3 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hiệu lực thi hành:

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2018.

"Trong thời gian từ ngày 1/11/2018 đến ngày 31/10/2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành…”.

Khoản 2 Điều 7 Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính quy định: Phát hành hóa đơn điện tử.

Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo thông tư này) gồm các nội dung: Tên đơn vị phát hành hóa đơn điện tử, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hóa đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hoá đơn thông báo phát hành (từ số… đến số…), ngày lập thông báo phát hành; tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị (trường hợp gửi thông báo phát hành tới cơ quan thuế bằng giấy) hoặc chữ ký điện tử của tổ chức phát hành (trường hợp gửi đến cơ quan thuế bằng đường điện tử thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế).

Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế nơi chuyển đến, trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng.

Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này.

Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải ký số vào hóa đơn điện tử mẫu và gửi hóa đơn điện tử mẫu (theo đúng định dạng gửi cho người mua) đến cơ quan thuế theo đường điện tử.

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (không bao gồm hóa đơn điện tử mẫu) phải niêm yết tại trụ sở tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử trong thời gian sử dụng hóa đơn điện tử”.

Khoản 1 Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“1. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy

a) Tên loại hóa đơn;…

b) Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn;…

c) Tên liên hóa đơn;…

d) Số thứ tự hóa đơn;…

đ) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

e) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;…

h) Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn;

i) Tên tổ chức nhận in hóa đơn…”.

Tại Điểm 1.2 Phụ lục 1 hướng dẫn ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 quy định:

“Số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn thay đổi khi có một trong các tiêu chí trên mẫu hóa đơn đã thông báo phát hành thay đổi như: Một trong các nội dung bắt buộc, kích thước của hóa đơn, nhu cầu sử dụng hóa đơn trên từng bộ phận sử dụng nhằm phục vụ công tác quản lý…”.

Tham khảo thêm: Xử lý đối với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã lập

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ NHẬN ƯU ĐÃI.

Vậy là chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến hạn tất cả các doanh nghiệp phải hoàn thành thủ tục chuyển đổi hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử. Sử dụng hóa đơn điện tử có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí vận chuyển bảo quản hóa đơn, giảm thiểu các thủ tục hành chính, quan trọng hơn là an toàn, bảo mật cho dữ liệu và thông tin của doanh nghiệp.

Chuyển đổi sang hóa đơn điện tử quy định bắt buộc, các doanh nghiệp cần phải nhanh chóng tiến hành triển khai ngay lúc này để không bị chậm trễ.

Nacencomm cam kết mang tới cho người dùng dịch vụ tốt nhất, hoàn thành cấp thủ tục lên cơ quan thuế chỉ với 15 phút. Sau 2 ngày hành chính doanh nghiệp có thể thực hiện xuất hóa đơn. Việc tạo mẫu hóa đơn hay làm thông báo phát hành hóa đơn hoàn toàn đều được miễn phí và hỗ trợ làm mọi thủ tục.

Ngoài ra nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp trong thời kì khó khăn dịch bệnh, Nacencomm có nhiều chương trình ưu đãi khi đăng ký dịch vụ của công ty.

Khách hàng nhanh tay liên hệ tới

Hotline: 1900 5454  07

Website: https://nacencomm.vn