Hóa đơn điện tử

Quy định mới về Hóa đơn điện tử năm 2020

January 7, 2020

Được các doanh nghiệp bắt đầu phổ biến từ 2019, Hóa đơn điện tử đã chứng tỏ được những lợi ích trong quá trình sử dụng. Quy định pháp luật về loại hóa đơn này cũng ngày càng hoàn thiện. Trong năm 2020, doanh nghiệp cần lưu ý những điểm mới về loại hình hóa đơn này.

1. Quy định sử dụng hóa đơn điện tử từ 2020

Kể từ ngày 1/11/2020, Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có hiệu lực với một số thay đổi như sau:

 Trước 01/11/2018, cơ sở kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử không có mã hoặc có mã đăng ký của cơ quan thuế thì được tiếp tục sử dụng;

 Những cơ sở kinh doanh mới thành lập, chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin để đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử thì có thể tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy đặt in, tự in hoặc mua của cơ quan thuế theo quy định;

 Cơ sở kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn giấy trước 01/11/2018 thì tiếp tục sử dụng đến hết 31/10/2020;

 Cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn giấy phải gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế kèm với tờ khai thuế giá trị gia tăng để cơ quan thuế đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Ngoài ra, Nghị định 119/2018/NĐ-CP cũng hủy bỏ hiệu lực thi hành của Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn điện tử kể từ ngày 01/11/2020.

2. Những điều doanh nghiệp nên biết để sử dụng hóa đơn điện tử hiệu quả:

Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ tạo lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

2.1. Nguyên tắc lập hóa đơn điện tử

Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy đủ nội dung, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

2.2. Nội dung hóa đơn điện tử:

• Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn;

• Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

• Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế);

• Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng;

• Tổng số tiền thanh toán;

• Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán;

• Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua (nếu có);

• Thời điểm lập hóa đơn điện tử;

• Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

• Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung khác liên quan (nếu có).

3. Nguyên tắc và điều kiện chuyển hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy
3.1. Nguyên tắc

• Người bán hàng hóa chỉ được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy một (01) lần.

• Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy phải đáp ứng các quy định về điều kiện chuyển đổi và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán;

• Người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán.

3.2. Điều kiện:

• Phản ánh toàn vẹn nội dung của hóa đơn điện tử gốc;

• Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy;

• Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

Trong quá trình triển khai Hóa đơn điện tử, bất cứ vướng mắc nào Doanh nghiệp đều có thể liên hệ với đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm từ NACENCOMM để được hỗ trợ kịp thời.

NACENCOMM – top 10 Hóa đơn điện tử đạt chuẩn của Tổng cục Thuế, là đối tác tin cậy, uy tín với hàng trăm nghìn doanh nghiệp, NACENCOMM sẵn sàng trở thành người bạn đồng hành với các doanh nghiệp trong lộ trình chuyển đổi và áp dụng Hóa đơn điện tử.

Hóa đơn điện tử CA2- Einvoice của NACENCOMM đáp ứng được các tiêu chí và yêu cầu của doanh nghiệp đặt ra, giải quyết tối ưu các vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải trong sử dụng Hóa đơn điện tử.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

📝 Fanpage: Chữ ký số CA2-NACENCOMM

☎ Tổng đài 24/7: MB: 1900 545407/ 02435765146|

Hóa đơn điện tử có được phép xuất kèm bảng kê hay không?

Có Thể Dùng Dịch Vụ Điện Tử Để Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Một số trường hợp cấp Hóa đơn điện tử không thu tiền

Dùng chung Chữ ký số  trong hóa đơn điện tử- Có hay Không?

Tại sao hóa đơn điện tử cần chữ ký số

Điểm lại những lợi ích nổi bật của hóa đơn điện tử