Hóa đơn điện tử

Phú Yên: 100% các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử

May 31, 2020

(TBTCO) - Nhờ được đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế, đến nay 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã thực hiện khai nộp thuế điện tử, 100% hồ sơ hoàn thuế được giải quyết bằng phương thức điện tử, hơn 800 đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử.

TỈNH PHÚ YÊN ĐẨY MẠNH THAM GIA SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Theo Cục Thuế Phú Yên, thời gian qua, toàn ngành đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí của doanh nghiệp, đồng thời góp phần hạn chế sự can thiệp, tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế với doanh nghiệp trong quá trình khai, nộp thuế. Chủ trương này luôn được cộng đồng doanh nghiệp đồng tình ủng hộ.

Nhờ được đẩy mạnh, đến nay, 100% doanh nghiệp thực hiện khai nộp thuế điện tử, 100% hồ sơ hoàn thuế được giải quyết bằng phương thức điện tử, hơn 800 đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử. Ngành Thuế đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ, tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp, đảm bảo đến 31/10/2020 tất cả đơn vị đều sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định.

Cùng với đó, Cục Thuế Phú Yên đang triển khai các ứng dụng trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan tài nguyên – môi trường trong việc giải quyết nghĩa vụ tài chính về đất đai; giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh trong việc đăng ký thuế, trao đổi thông tin về doanh nghiệp; kết nối thông tin với cơ quan hải quan trong việc tra cứu nợ thuế hải quan để giải quyết hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp...

Ngoài việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế, Cục Thuế Phú Yên còn phối hợp tốt với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cấp mã số thuế DN và thay đổi thông tin đăng ký thuế theo mô hình một cửa liên thông; chủ động kiểm tra, rà soát thường xuyên và nắm bắt kịp thời về số lượng người nộp thuế trên địa bàn; việc phân cấp cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới được thực hiện theo đúng Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp thành lập mới do UBND tỉnh ban hành, việc xử lý giao dịch đăng ký thuế đã được phân cấp trên hệ thống TMS đến từng chi cục thuế.

Tỷ lệ hồ sơ khai thuế luôn đạt trên 95%, trong đó số hồ sơ đúng hạn đạt xấp xỉ 97% số đã kê khai, đa số tờ khai thuế, tờ khai quyết toán ít sai sót, tỷ lệ tờ khai đã nộp trên phải nộp hàng quý đạt 99,1%. Tỷ lệ đúng hạn trên đã nộp đạt 98,0%.

THỜI HẠN QUY ĐỊNH BẮT BUỘC CHUYỂN ĐỔI SANG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TOÀN QUỐC

Theo thông tư 16/2019/TT-BTC quy định thời hạn cuối cùng để các doanh nghiệp chuyển đổi sang hóa đơn điện tử là ngày 01/11/2020. Vì vậy, đây là thời điểm thích hợp nhất các doanh nghiệp thay đổi phương thức làm việc của mình.

Việc chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích thiết thức, giúp các doanh nghiệp loại bỏ được những bất tiện khi sử dụng hóa đơn giấy, bên cạnh đó hưởng ứng phong trào phát triển thương mại điện tử mà chính phủ đang triển khai, chuyển mình sang nền kinh tế tiến bộ theo thời đại công nghệ số.

Doanh nghiệp hiện đại chẳng ngại hóa đơn

CA2-EINVOICE là một sản phẩm của Nacencomm- đơn vị có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ và bảo mật. CA2-EINVOICE là lựa chọn tối ưu cho doanh nghiệp bạn.

Xem thêm thông tin chi tiết tại: https://www.nacencomm.vn/dich-vu-chi-tiet/hoa-don-dien-tu