Thông báo

Phân biệt hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực

October 2, 2019

Nhiều Doanh nghiệp có thể còn nhầm lẫn giữa Hóa đơn điện tử và Hóa đơn điện tử có mã xác thực. Cùng đội ngũ tư vấn Nacencomm phân biệt hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực sẽ như thế nào?

Hiện nay, theo quy định của cơ quan Thuế, có hai loại hoá đơn điện tử đang được lưu hành đồng thời: Hóa đơn điện tử theo thông tư số 32/2011/TT-BTC và hoá đơn điện tử có mã xác thực theo quyết định số 1209/2015/QĐ-BTC.

Hóa đơn điện tử và hoá đơn điện tử có mã xác thực có gì khác nhau?
Về đối tượng áp dụng:

 Hóa đơn điện tử: với các doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện sử dụng hóa đơn, tự chịu trách nhiệm với hóa đơn mình lập

 Hoá đơn có mã xác thực: với các doanh nghiệp có rủi ro về thuế theo nhận định từ cơ quan thuế, các doanh nghiệp mới thành lập chưa đủ điều kiện sử dụng HĐĐT tự lập.

Về điều kiện sử dụng:

 Hóa đơn điện tử: doanh nghiệp đang hoạt động, có giao dịch thường xuyên với ngân hàng và cơ quan thuế, có chữ ký số còn hiệu lực, có điều kiện hạ tầng và hệ thống dịch vụ, có đủ điều kiện để tự lập HĐĐT và chịu trách nhiệm hoạt động của mình với pháp luật.

 Hoá đơn có mã xác thực: doanh nghiệp đang hoạt động, có mã cơ quan thuế. Có chứng thư số còn hiệu lực, có khả năng kết nối internet.

Về cách đăng ký :

 Hóa đơn điện tử: đăng ký sử dụng với cơ quan thuế và doanh nghiệp tự lập để sử dụng.

 Hoá đơn có mã xác thựcn có mã xác thực : đăng ký với cơ quan thuế và sử dụng hóa đơn được cấp bởi cơ quan thuế.

Về cách sử dụng :

 Hóa đơn điện tử: doanh nghiệp tự lập, tự lưu trữ và báo cáo với cơ quan thuế theo hạn định.

 Hoá đơn có mã xác thực: đăng ký với cơ quan thuế, lấy mã rồi tiến hành giao dịch, hệ thống giao dịch sẽ cấp mã cho giao dịch của bạn.

Phần mềm sử dụng:

 Hóa đơn điện tử: phần mềm tự xây dựng hoặc mua của bên cung cấp dịch vụ.

 Hoá đơn có mã xác thực: sử dụng phần mềm của cơ quan thuế.

Hoá đơn điện tử (HĐĐT) được sử dụng thay cho hóa đơn giấy từ ngày 1/1/2018, bản chất nó của nó giống hệt hoá đơn giấy từ các thủ tục huỷ, xoá bỏ, thu hồi đều lập biên bản giống hoá đơn giấy. Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm bảo quản dữ liệu của mình và sẽ xuất trình khi cơ quan thuế tiến hành thanh tra kiểm tra tại doanh nghiệp.

Hoá đơn có mã xác thực (HĐĐTXT) là một loại hóa đơn được cấp mã xác thực và số xác thực thông qua hệ thống xác thực của cơ quan thuế. Đối với HĐĐTXT, người bán sẽ phải ký điện tử trên hóa đơn khi cơ quan thuế cấp mã xác thực và số hóa đơn xác thực. Doanh nghiệp không cần lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho loại hóa đơn điện tử này.

Như vậy thay vì doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm và bảo quản dữ liệu của mình thì hệ thống cấp mã xác thực của Tổng Cục Thuế sẽ lưu trữ và bảo quản dữ liệu cho doanh nghiệp, cơ quan thuế và khách hàng có thể tự kiểm tra được hoá đơn trên hệ thống cấp mã xác thực đó.

Thành lập từ năm 1996- khởi đầu là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ -Nacencomm - Bộ KHCN.

Hóa đơn điện tử CA2- Einvoice của Nacencomm đáp ứng được các tiêu chí và yêu cầu của doanh nghiệp đặt ra, giải quyết tối ưu các vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải trong sử dụng Hóa đơn điện tử.

Trong quá trình triển khai Hóa đơn điện tử, bất cứ vướng mắc nào Doanh nghiệp đều có thể liên hệ với đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm từ NACENCOMM để được hỗ trợ kịp thời.

📝 Fanpage #NACENCOMMca2 Chữ ký số CA2-NACENCOMM

☎ Tổng đài 24/7: MB: 1900 545407/ 02435765146|

🔮 Website:http://nacencomm.vn/.