Thông báo

Phải khai báo chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong 07 ngày

November 6, 2020

KHÔNG ĐƯỢC KHAI BÁO CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA QUÁ 7 NGÀY

Ngày 14/8/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 19/2020/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

Theo đó, nhà xuất khẩu đủ điều kiện được cấp văn bản chấp thuận có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp Văn bản chấp thuận trong thời gian 05 năm kể từ ngày được cấp văn bản chấp thuận. Thương nhân phải khai báo, đăng tải chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa và chứng từ kiên quan đến lô hàng xuất khẩu trên Hệ thống eCoSys trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày phát hành.

Đồng thời, nhà xuất khẩu đủ điều kiện tự chứng nhận xuất hàng hóa cần đáp ứng 03 điều kiện sau ( quy định cũ tại Thông tư 28/2015/TT-BCT yêu cầu 04 điều kiện):

  • Là nhà sản xuất đồng thời là nhà sản xuất
  • Không vi phạm quy định về xuất xứ hàng hóa trong 02 năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa
  • Có cán bộ được đào tạo về xuất xứ hàng hóa

Bên cạnh đó, bổ sung trường hợp thu hồi văn bản chấp thuận khi thương nhân không thực hiện trách nhiệm của nhà xuất khẩu đủ điều kiện.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 27/9/2020.

Khách hàng có thể xem tại Thông tư 19/2020/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

Link chi tiết: https://luatvietnam.vn/thuong-mai/thong-tu-19-2020-sua-doi-quy-tac-xuat-xu-hang-hoa-hiep-dinh-thuong-mai-asean-189926-d1.html#chidanthaydoi

PHẦN MỀM KÊ KHAI CO - NACENCOMM, CHỮ KÝ SỐ KÊ KHAI CO NHANH GỌN, ĐẢM BẢO TIÊU CHUẨN

Được sự hợp tác với Phòng Thương Mại, công ty cổ phần Công Nghệ Thẻ Nacencomm cung cấp cho các doanh nghiệp phần mềm kê khai CO-VAN-CA2. Phần mềm kê khai CO-VAN-CA2 được thiết kế theo chuẩn mực của Hệ thống COMIS VCCI, đáp ứng đầy đủ các quy trình nghiệp vụ của hệ thống COMIS VCCI nhưng vẫn hỗ trợ đầy đủ các chức năng khai báo đến hệ thống tiếp nhận tập trung, chuẩn thông điệp kết nối được cập nhật liên tục theo hệ thống.

Để sử hữu phần mềm kê khai nhanh nhất, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh hiệu quả, đăng ký ngay tại:

Hotline: 1900 5454 07

Website: https://www.nacencomm.vn/