Hóa đơn điện tử

𝐗𝐮̛̉ 𝐥𝐲́ 𝐬𝐚𝐢 𝐬ó𝐭 𝐡𝐨́𝐚 đ𝐨̛𝐧 đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐮̛̉ 𝐤𝐡𝐢 đ𝐚̃ 𝐥𝐚̣̂𝐩

May 9, 2020

cách xử lý hóa đơn gặp sai sót khi đã lập

Hóa đơn điện tử xảy ra sai sót là điều doanh nghiệp rất dễ gặp phải. Muốn xử lý sai sót đúng theo quy định thì khách hàng cần hiểu nó thuộc trường hợp nào để đưa ra giải pháp xử lý phù hợp.

𝐂𝐚̆𝐧 𝐜𝐮̛́ 𝐭𝐡𝐞𝐨 Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝟗, 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐮̛ 𝟑𝟐/𝟐𝟎𝟏𝟏/𝐓𝐓-𝐁𝐓𝐂, 𝐪𝐮𝐲 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐯𝐞̂̀ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐱𝐮̛̉ 𝐥𝐲́ 𝐡𝐨́𝐚 đ𝐨̛𝐧 đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐮̛̉ đ𝐚̃ 𝐥𝐚̣̂𝐩.

𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝟏: 𝐇𝐨́𝐚 đ𝐨̛𝐧 đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐮̛̉ 𝐱𝐚̉𝐲 𝐫𝐚 𝐬𝐚𝐢 𝐬𝐨́𝐭 đ𝐚̃ 𝐥𝐚̣̂𝐩, đ𝐚̃ 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐦𝐮𝐚 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐡𝐚̀𝐧𝐠, 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣; 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐡𝐨́𝐚 đ𝐨̛𝐧 đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐮̛̉ đ𝐚̃ 𝐥𝐚̣̂𝐩, đ𝐚̃ 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐦𝐮𝐚, đ𝐚̃ 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐡𝐚̀𝐧𝐠, 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚́𝐧 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐤𝐞̂ 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐡𝐮𝐞̂́.

Với trường hợp này thì có thể xử lý như sau:

✅Hủy hóa đơn điện tử khi đã có sự đồng ý của 2 bên bán và mua, song vẫn phải lưu trữ hóa đơn đã hủy để phục vụ mục đích tra cứu;

✅Đồng thời bên bán cần lập lại hóa đơn điện tử mới để gửi lại cho bên mua, trên hóa đơn điện tử mới phải có dòng chữ “Hóa đơn này thay thế hóa đơn số… ký hiệu.... ngày/tháng/năm.

𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝟐:𝐇𝐨́𝐚 đ𝐨̛𝐧 đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐮̛̉ 𝐜𝐨́ 𝐬𝐚𝐢 𝐬𝐨́𝐭 đ𝐚̃ 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐦𝐮𝐚, đ𝐚̃ 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐡𝐨́𝐚, 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣, 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚́𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐦𝐮𝐚 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 đ𝐚̃ 𝐤𝐞̂ 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐡𝐮𝐞̂́.

Với trường hợp này thì sẽ xử lý như sau:

✅Cần lập văn bản thỏa thuận, ghi rõ sai sót và có chữ ký của cả 2 bên;

✅Bên bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót và ghi rõ các nội dung cần điều chỉnh;

✅Sau khi đã xuất hóa đơn điều chỉnh thì cả 2 bên bán - mua đều phải kê khai điều chỉnh theo đúng quy định pháp luật; đồng thời lưu ý rằng: hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm(-)

---

Hiện nay, CA2-EINVOICE đang có chương trình ưu đãi:

🎁𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝟑𝟎𝟎 𝐡𝐨́𝐚 đ𝐨̛𝐧 đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐮̛̉ cho khách hàng lần đầu sử dụng dịch vụ .

⏰Chương trình vẫn đang diễn ra đến hết ngày 31/5/2020.

Để giải đáp mọi thắc mắc và xử lý yêu cầu của Khách hàng 24/7. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua :

☎ 1900 5454 07