Thông báo

NÓNG: Hà Nội sẽ miễn, giảm tiền thuê nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

April 9, 2020

Trong công tác bảo vệ an toàn người dân, đồng thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cơ sở, ‍Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu thực hiện ngay việc miễn, giảm (theo quy định của pháp luật) tiền thuê đất, tiền thuê nhà chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tập trung thực hiện quyết liệt một số giải pháp trong quản lý đầu tư, xây dựng để nâng cao hiệu quả đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn TP. Hà Nội, giảm tác động của dịch Covid-19.

Chỉ thị nêu rõ, đại dịch đã ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế - xã hội cả nước, đặc biệt là các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, văn hóa, y tế, du lịch và xuất nhập khẩu; tăng trưởng quý I năm 2020 của cả nước chỉ đạt 3,82%. Dự báo trong thời gian tới nhiều doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động; thu nhập của người lao động giảm, lao động thất nghiệp tăng so với năm 2019. TP. Hà Nội với vị thế là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia,nơi đặt trụ sở của các cơ quan trung ương của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị- xã hội, cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế; là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Vì vậy, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện,thị xã, UBND các phường, xã, thị trấn từ nay đến ngày 31/12/2020 tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp trong quản lý đầu tư, xây dựng để nâng cao hiệu quả đầu tư công, hỗ trợ các doanh nghiệp và nhân dân, nhằm ổn định, phát triển sản xuất,kinh doanh, đảm bảo đời sống nhân dân, an sinh xã hội.

Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện quyết liệt công

tác cải cách thủ tục hành chính; rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và không tự tạo rabất cứ rào cản nào nhằm hỗ trợ ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công, rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, thực hiện tốt công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản, hoàn thành dự án, đưa vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả...

Cùng với đó, cần thực hiện tốt quản lý nhà đất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nhân dân tiếp cận, sử dụng đất có hiệu quả, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách

nhà nước; thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đáng chú ý, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao¸ Sở Công thương thực hiện ngay việc miễn, giảm (theo quy định của pháp luật)tiền thuê đất, tiền thuê nhà chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo, các trường mầm non, các cơ sở văn hóa, thể thao, y tế ngoài công lập, các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong năm 2020.

Sở Tài chính Hà Nội chủ trì cùng các sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/4/2020, các nội dung như: biện pháp giảm giá thuê đất, giá thuê nhà chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước trong năm 2020 đối với các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng do dịch; giá thuê nhà ở năm 2020 đối với các hộ gia đình,cá nhân; biện pháp giảm một số loại phí thu tại các sở, ngành liên quan đến quá trình giải quyết thủ tục hồ sơ về quản lý đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng trong giai đoạn từ nay đến ngày 31/12/2020...

Sở Tài chính phối hợp Cục Thuế Hà Nội, Cục Hải quan Hà Nội rà soát, dự báo các phương án về nguồn thu, trên cơ sở đó xây dựng các kịch bản điều hành ngân sách

năm 2020 trong bối cảnh dịch bệnh, trên nguyên tắc rà soát, cắt giảm các khoản chi thường xuyên chưa cần thiết; huy động các nguồn, để ưu tiên cho các nhiệm vụ chi thường xuyên cấp bách, cấp thiết, đặc biệt là đảm bảo nguồn lực cho công tác phòng,chống dịch bệnh; đồng thời đảm bảo nguồn cho chi đầu tư phát triển phục vụ mục tiêu tăng trưởng...

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng Sở Công thương và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/4/2020 các nội

dung như: rà soát các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp, các dự án chế biến sản phẩm nông nghiệp đang triển khai, chuẩn bị triển khai, dự án nhà đầu tư mới đề xuất; tiếp tục kêu gọi các dự án mới, đề xuất các biện pháp hỗ trợ thuận lợi nhất.

Theo dõi sát sao, cập nhật tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu Việt – Trung được triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện; nghiên cứu, đề xuất các biện pháp đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm ổn định cho thành phố đến hết năm 2020.

Sở Xây dựng chủ trì cùng Sở Tài chính, Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội nghiên cứu việc hỗ trợ vay vốn từ quỹ đầu tư; tạo điều kiện, kết nối các tổ chức tín dụng với các chủ đầu tư thực hiện các dự án phát triển nhà ở xã hội, dự án cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ nhằm cải thiện chỗ ở cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Sở Công thương đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ổn định, lâu dài và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa; triển khai có hiệu quả công tác hội nhập kinh tế quốc tế đối với hoạt động thương mại tự do song phương, đa phương; xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu hàng hóa, kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường nội địa; đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử.../.