Thông báo

Những việc kế toán cần làm tháng 6/2020

June 4, 2020

Tổng hợp những đầu công việc kế toán cần làm tháng 6/2020- đặc biệt sau kỳ nghỉ dịch COVID

1. Thông báo tình hình biến động lao động tháng 5/2020

- Thời hạn: Trước ngày 03/6/2020.

- Căn cứ: Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

- Nội dung công việc: Người sử dụng lao động phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động tháng 5/2020 (nếu có).

2. Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 5/2020

- Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với đối tượng khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, không áp dụng với đối tượng khai theo quý.

- Thời hạn chậm nhất phải nộp tờ khai là ngày 20/6/2020.

- Căn cứ về thời hạn: Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

- Nếu trong tháng 5/2020 mà tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp tờ khai.

3. Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 5/2020

- Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, không áp dụng với đối tượng khai theo quý.

- Hạn cuối phải nộp là ngày 20/6/2020.

- Căn cứ về thời hạn: Điểm a khoản 3 Điều 10 Tông tư 156/2013/TT-BTC.

4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 5/2020

- Đối tượng phải báo cáo: Áp dụng với doanh nghiệp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng (kể cả khi không sử dụng hóa đơn), gồm:

+ Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in.

+ Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

- Hạn cuối phải nộp báo cáo là ngày 20/6/2020.

- Căn cứ về thời hạn: Theo khổ thứ 2 Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

5. Trích nộp tiền bảo hiểm bắt buộc tháng 6/2020

- Hạn cuối phải nộp là ngày 30/6/2020.

- Căn cứ: Khoản 1 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.

* Đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có thể được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Công văn 860/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 17/3/2020.

6. Trích nộp kinh phí công đoàn tháng 6/2020

- Hạn cuối phải nộp là ngày 30/6/2020.

- Căn cứ: Điều 5, Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP.

Doanh nghiệp đã thành lập hay chưa thành lập công đoàn cơ sở vẫn phải nộp kinh phí công đoàn.

Lưu ý: Theo Công văn số 245/TLĐ thì một số doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn.

Trên đây là những công việc kế toán cần làm trong tháng 6/2020. Với một số doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19 thì được lùi thời hạn nộp thuế, xem chi tiết tại: 3 thông tin quan trọng tại Nghị định 41 về gia hạn nộp thuế.

24 năm kinh nghiệm, đồnghành cùng >140,000 khách hàng Doanh nghiệp, hơn 20 Đại lý/ RA trên toàn quốc

NACENCOMMtự tin đồng hành cùng doanh nghiệp trong lộ trình hiện đại hóa Doanh Nghiệp.
Chữ ký số CA2- Top 5 chữ ký số
CA2- einvoice- Top 10 hóa đơn điện tử được TCT cấpphép.

Bảng giá tham khảo:
https://www.nacencomm.vn/bang-gia-hoa-don-dien-tu