Chữ ký số

Những lưu ý trong giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

October 3, 2020

Hiện nay, các giao dịch điện tử ngày càng trở nên phổ biến. Để bảo đảm an toàn cho các giao dịch này, cần phải sử dụng đến giải pháp chữ ký số. Chữ ký số được sử dụng để bảo đảm tính bảo mật, tính toàn vẹn, tính chống chối bỏ của các thông tin giao dịch trên mạng Internet. Chữ ký số tương đương với chữ ký tay nên có giá trị sử dụng trong các ứng dụng giao dịch điện tử với thiết bị máy tính cần tính pháp lý cao.

Chữ ký số được áp dụng cho ứng dụng công như kê khai Thuế, kê khai Hải quan, Bảo hiểm xã hội, Kho bạc nhà nước, Khai CO/VAN, Ngân hàng nhà nước trực tuyến qua internet mà không phải in các tờ khai, đóng dấu đỏ của công ty và chạy đến cơ quan Thuế xếp hàng và ngồi đợi vài tiếng đồng hồ, có khi đến cả ngày để nộp tờ khai. Ngoài ra công nghệ chữ ký số tại Việt Nam có thể sử dụng trong các giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.

QUY ĐỊNH MỚI VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Mới đây ngày 07/8/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 73/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 134/2017/TT-BTC về hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán. Theo đó, nhiều quy định mới về giao dịch điện tử sẽ được áp dụng từ ngày 1/10/2020.

Chi tiết thông tư: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/chung-khoan/Thong-tu-73-2020-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-134-2017-TT-BTC-giao-dich-dien-tu-chung-khoan-449700.aspx

Cụ thể, thông tư số 73/2020/TT-BTC quy định hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến phải tích hợp giải pháp để nhà đầu tư sử dụng chứng thư số, chữ ký số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng khi thực hiện lệnh giao dịch chứng khoán trực tuyến. Việc triển khai áp dụng chứng thư số, chữ ký số trong giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Việc cung cấp phương thức giao dịch qua điện thoại phải trang bị hệ thống tổng đài hoặc thiết bị có chức năng ghi âm, quản lý, tra cứu cuộc gọi. Mọi cuộc gọi đặt lệnh của nhà đầu tư phải được ghi âm, lưu trữ đầy đủ và phải đảm bảo an ninh thông tin và bảo mật dữ liệu.

Về phía nhà đầu tư, khi đặt lệnh qua điện thoại, nhà đầu tư phải sử dụng số điện thoại đặt lệnh và phải cung cấp thông tin để xác thực theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

Giao dịch chỉ được thực hiện khi thông tin nhà đầu tư cung cấp trùng khớp với thông tin nhà đầu tư đã đăng ký và lưu trong hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến. Mỗi lần thực hiện giao dịch chứng khoán trực tuyến, nhà đầu tư phải thực hiện xác thực theo quy định.

Đối với phiếu lệnh điện tử, phiếu lệnh điện tử phải có tối thiểu các thông tin: Số hiệu lệnh, loại lệnh, số tài khoản đặt lệnh, phương thức giao dịch, mã chứng khoán hoặc tên chứng khoán, số lượng và giá giao dịch, thời gian giao dịch (năm, tháng, ngày, giờ, phút), thông tin định danh thiết bị đặt lệnh.

Phiếu lệnh điện tử phải được ký bằng chữ ký số hoặc gắn liền, kết hợp một cách lô gíc với thông tin xác thực của nhà đầu tư theo quy định tại Thông tư này và đáp ứng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về giao dịch điện tử.

TOP 5 NHÀ CUNG CẤP CHỮ KÝ SỐ TẠI VIỆT NAM

Thành lập từ năm 1996, với 24 năm kinh nghiệm, Nacencomm nằm trong TOP 5 về các lĩnh vực Chữ ký số tại Việt Nam. Là đơn vị duy nhất cung cấp bảo hiểm về chữ ký số, Nacencomm cam kết mang lại dịch vụ tốt nhất, đảm bảo tính pháp lý cho các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Để được đăng ký nhanh chóng và nhận nhiều ưu đãi chiết khấu, khách hàng liên hệ tới:

Hotline: 1900 5454 07

Website: https://nacencomm.vn