Thông báo

Những điểm mới trong Thông tư 68/2019/TT-BTC mà Doanh Nghiệp cần lưu ý

December 23, 2019

Là đơn vị chiụ trách nhiệm trong việc quản lý hệ thống thông tin của Hóa đơn điện tử, Tổng Cục Thuế đã ban hành công văn 4178/TCT-CS ngày 15/10/2019 giới thiệu một số nội dung tại Thông tư 68/2019/TT-BTC. Trong đó, có một số nội dung bổ sung mới Doanh nghiệp cần lưu ý

1. Đối với Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ Hóa đơn điên tử.

- Định dạng hóa đơn điện tử: Sử dụng ngôn ngữ định dạng văn bản XML gồm 02 thành phần (thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và thành phần chứa dữ liệu chữ ký số (đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì có thêm thành phần chứa dữ liệu liên quan đến mã của cơ quan thuế)

- Về nội dung hóa đơn điện tử: Bổ sung thêm chỉ tiêu Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung khác có liên quan (nếu có).

- Một số trường hợp không nhất thiết có đầy đủ các nội dung trên hóa đơn điện tử như: Hóa đơn điện tử bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh; Hóa đơn điện tử là tem, vé, phiếu;...

2. Đối với doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử.

Thông tư 68 yêu cầu đối với tổ chức cung cấp dịch vụ Hoá đơn điện tử cần chặt chẽ về nhiều mặt.

- Yêu cầu về đội ngũ nhân sự:

Nhân sự phải có tối thiểu 20 nhân viên kỹ thuật trình độ đại học chuyên ngành về công nghệ thông tin, trong đó có nhân viên có kinh nghiệm thực tiễn về quản trị mạng, quản trị cơ sở dữ liệu;

- Có nhân viên kỹ thuật thường xuyên theo dõi, kiểm tra 24h trong ngày và 7 ngày trong tuần để duy trì hoạt động ổn định của hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử và hỗ trợ người sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử.

- Yêu cầu về kinh nghiệm triển khai:

- Tổ chức phải có kinh nghiệm trong việc xây dựng giải pháp công nghệ thông tin và giải pháp trao đổi dữ liệu điện tử giữa các tổ chức; có tối thiểu 05 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin; đã triển khai hệ thống, ứng dụng công nghệ thông tin cho tối thiểu 10 tổ chức; đã triển khai hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử giữa các chi nhánh của doanh nghiệp hoặc giữa các tổ chức với nhau.

- Yêu cầu về năng lực tài chính:

Phải có cam kết bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam với giá trị trên 5 tỷ đồng để giải quyết các rủi ro và bồi thường thiệt hại có thể xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ.

- Ngoài ra, còn phải đảm bảo yêu cầu về mặt kỹ thuật theo quy định.

Thông tin mới nhất về hóa đơn kế toán cần biết từ ngày 14/11/2019

Các yếu tố lựa chọn đơn vị cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử đáng tin cậy

Danh sách tổ chức cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử được tổng cục Thuế TP Hà Nội lựa chọn

Với 23 năm kinh nghiệm- là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực công nghệ và bảo mật.

NACENCOMM – top 10 Hóa đơn điện tử đạt chuẩn của Tổng cục Thuế, là đối tác tin cậy, uy tín với hàng trăm nghìn doanh nghiệp, NACENCOMM sẵn sàng trở thành người bạn đồng hành với các doanh nghiệp trong lộ trình chuyển đổi và áp dụng Hóa đơn điện tử.

Hóa đơn điện tử CA2- Einvoice của NACENCOMM đáp ứng được các tiêu chí và yêu cầu của doanh nghiệp đặt ra, giải quyết tối ưu các vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải trong sử dụng Hóa đơn điện tử.

📝 Fanpage: Chữ ký số CA2-NACENCOMM

☎ Tổng đài 24/7: MB: 1900 545407/ 02435765146

🔮 Website:http://nacencomm.vn/.