Hóa đơn điện tử

Những điểm cần lưu ý trong Nghị định 123/2020/NĐ-CP

November 27, 2020

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ được Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2022. Nghị định có nhiều sự thay đổi về hóa đơn, chứng từ đòi hỏi kế toán phải cập nhật kịp thời và chính xác.

Nghị định 123/2020/NĐ-CP đã có nhưng quy định về HĐĐT chi tiết và có nhiều điểm khác biệt so với Nghị định 119/2019/NĐ-CP.

NHỮNG ĐIỂM MỚI QUAN TRỌNG VỀ HĐĐT CỦA NĐ 123/2020/NĐ-CP CẦN PHẢI LƯU Ý

Thứ nhất: Bãi bỏ quy định bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 01/11/2020 NĐ 119/2019/NĐ-CP

Theo đó, Nghị định 123/2020 bãi bỏ khoản 2 và khoản 4 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018. Cụ thể:

Điều 35. Hiệu lực thi hành

2. Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020.

......

4. Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hết hiệu lực thi hành.

Thứ hai: Mở rộng đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử, quy định tại Điều 2 Nghị định 123

Ngoài các đối tượng đã được quy định tại Nghị định 119, Nghị định 123 mở rộng thêm hai đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

– Tổ chức thu thuế, phí, lệ phí

– Tổ chức in hóa đơn, biên lai, cung cấp phần mềm in biên lai

Thứ ba: Thêm mới 2 loại hóa đơn, quy định tại Điều 8 Nghị định 123

Theo Nghị định 119 có 3 loại hóa đơn bao gồm hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng và các loại hóa đơn khác (tem điện tử, thẻ điện tử…).

Nghị định 123 đã bổ sung thêm 2 loại hóa đơn mới bao gồm: Hóa đơn điện tử bán tài sản cônghóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia.

Ngoài ra, nghị định 123 còn nêu rõ các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý.

Thứ tư: Quy định các hành vi bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ, Điều 5 Nghị định 123

Nghị định 123 đã quy định rõ về các hành vi bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn và chứng từ, cụ thể với 2 đối tượng là công chức thuế và tổ chức, cá nhân bán hàng hóa/dịch vụ và các cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan, chi tiết như sau:

  • Cấm các công chức thuế có hành vi bao che, thông đồng để tổ chức/cá nhân sử dụng hóa đơn/chúng từ không hợp pháp; cấm gây phiên hà/khó khăn với tổ chức/cá nhân khi đến mua hóa đơn và chứng từ
  • Cấm những hành vi gian dối trong sử dụng hóa đơn trái phép, cản trở công chức thuế thi hành công vụ; truy cập trái phép làm sai lệch và phá hủy hệ thống thông tin về hóa đơn, chứng từ; hối lộ hoặc có các hành vi liên quan đến hóa đơn nhằm thu lợi bất chính với tổ chức, cá nhân bán hàng hóa/dịch vụ và và các cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan

Thứ năm: Quy định chi tiết về thời điểm lập hóa đơn, Điều 9 Nghị định 123

Nghị định 123 cũng quy định chi tiết về thời điểm lập hóa đơn trong một số trường hợp cụ thể như sau:

– Trường hợp cung cấp dịch vụ số lượng lớn, phát sinh thường xuyên, cần có thời gian đối soát số liệu giữa các doanh nghiệp

– Chi tiết các trường hợp về bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng…

– Trường hợp bán điện của các công ty sản xuất

– Trường hợp cung cấp dịch vụ vận tải hàng không và dịch vụ bảo hiểm qua đại lý

– Trường hợp cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, du lịch…

Chi tiết mời Anh/chị tham khảo tại Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Thứ sáu: Việc sử dụng hóa đơn với các cơ sở kinh doanh mới thành lập. Điều 60, Xử lý chuyển tiếp.

Đối với những doanh nghiệp mới thành lập từ 19/10/2020 – 30/6/2022, nếu nhận được thông báo áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123 thì doanh nghiệp phải thực hiện theo hướng dẫn của cơ sở.

Nếu chưa đáp ứng về điều kiện hạ tầng công nghệ mà tiếp tục dùng hóa đơn theo quy định tại các Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ thì đơn vị phải thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục 1A ban hành kèm theo Nghị định 123/2020 cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Theo đó, từ ngày 01/7/2022 những thay đổi về hóa đơn, chứng từ sẽ được áp dụng theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Doanh nghiệp tổ chức được tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy đến hết 30/6/2020, tuy nhiên chỉ được sử dụng hóa đơn giấy đã thông báo phát hành trước ngày 19/10/2020 – không được thông báo phát hành và sử dụng hóa đơn đặt in, tự in sau ngày 19/10/2020. Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử sớm trong năm 2020 luôn được Chính Phủ khuyến khích doanh nghiệp trên cả nước sử dụng nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh doanh nghiệp, tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian trong việc in ấn, vận chuyển hóa đơn.

Thứ bảy: Quy định về đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, Điều 15, Nghị định 123

Theo Nghị định 123, Doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Nội dung thông tin đăng ký theo Mẫu số 01/ĐKTĐ -  HDDT phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này.

Công ty Cổ phần Công nghệ thẻ Nacencomm, đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số.

Liên hệ để được tư vấn.

Hotline: 1900 5454 07

Website: https://www.nacencomm.vn/