Thông báo

Những công việc kế toán, nhân sự cần làm trong tháng 9

August 24, 2020

Bước sang tháng 9 với nhiều công việc mà kế toán và nhân sự cần phải chú ý. Dưới đây là một số công việc mà kế toán cần làm trong tháng 9/2020

1.THÔNG BÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG NHÂN SỰ

Trước ngày 03/9/2020: Thông báo tình hình biến động lao động (Căn cứ vào Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015).

 • Hạn nộp : Trước ngày 03/9/2020
 • Căn cứ vào Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH Khoản 2 Điều 16 hướng dẫn Luật Việc Làm.

Trường hợp doanh nghiệp có biến động (tăng hoặc giảm) về số lượng người lao động làm việc thì trước ngày 03 của tháng liền kề, doanh nghiệp phải gửi Thông báo về Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở.

2. NỘP TỜ KHAI THUẾ GTGT THÁNG 8

 • Thời hạn nộp : Hạn chót là ngày 20/9/2020
 • Căn cứ vào Thông tư 156/2013/TT-BTC Điểm a Khoản 3 Điều 10

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Đối tượng nộp tờ khai theo tháng: Doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng.

3. NỘP TỜ KHAI THUẾ TNCN THÁNG 8

 • Hạn nộp : Hạn chót ngày 20/9/2020
 • Căn cứ vào Thông tư 156/2013/TT-BTC Điểm a khoản 3 Điều 10

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Theo đó, nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong tháng 8/2020 thì phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp, chậm nhất là ngày 20/9/2020.

Lưu ý:

Chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng; nếu trong tháng không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì doanh nghiệp không phải kê khai tháng đó.

4. NỘP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN THÁNG 8

 • Thời gian nộp : Hạn chót ngày 20/9/2020
 • Căn cứ vào Thông tư 39/2014/TT-BTC Điều 27 (đối tượng nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC)

Hàng tháng, doanh nghiệp sẽ thực hiện việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo.

 • Đối tượng nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng gồm:

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in.

Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Lưu ý:

Việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Hết thời hạn 12 tháng, cơ quan thuế kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và tình hình kê khai, nộp thuế để thông báo doanh nghiệp chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. Trường hợp chưa có thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp tiếp tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

5. TRÍCH NỘP BHXH, BHYT, BHTN THÁNG 9

 • Thời hạn nộp : Nộp trước ngày 30/9/2020
 • Căn cứ pháp lý:  Quyết định 595/QĐ/BHXH Điều 7 quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, chậm nhất ngày cuối cùng của tháng, doanh nghiệp phải trích đóng tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên quỹ tiền lương tháng của người lao động.

6. TRÁCH NỘP PHÍ CÔNG ĐOÀN THÁNG 9

 • Thời hạn nộp: Nộp trước ngày 30/9/2020
 • Căn cứ pháp lý: Theo Điều 5 và khoản 2 Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP quy định về tài chính công đoàn.

Tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động

Mức đóng kinh phí công đoàn là 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Lưu ý:

Doanh nghiệp dù có hay chưa có tổ chức Công đoàn cũng phải đóng kinh phí công đoàn tháng 9/2020 cho người lao động.

Nhằm thúc đẩy và hỗ trợ doanh nghiệp, CA2 tạo mẫu và phát hành hóa đơn siêu tốc trong 15 phút giúp doanh nghiệp thông báo phát hành hóa đơn lên cơ quan thuế. Bên cạnh đó còn nhiều chương trình ưu đãi, dùng thử để doanh nghiệp trải nghiệm. Liên tục nâng cấp và thay đổi hệ thống phần mềm thân thiện, dễ sử dụng cho khách hàng.

Để được tư vấn hỗ trợ trực tiếp, khách hàng liên hệ

Hotline: 1900 5454 07