Thông báo

Nhanh tay cấp bù hạn sử dụng CKS

August 30, 2020

Khách hàng của CA2 đã nhớ lịch cấp bù hạn sử dụng chữ ký số chưa?

Gần đây CA2 nhận được nhiều phản hồi của khách hàng về thời hạn của chữ ký số. Câu hỏi CA2 nhận nhiều nhất là: "Tại sao thời hạn trên token của chị lại chênh lệch so với trên hợp đồng với CA2". Hay " Sao chữ ký số bên chị mua đến 28/07/2021 mới hết hạn nhưng sao trên token lại báo chỉ có hiệu lực đến 24/09/2020." Việc khách hàng chưa nắm rõ, dẫn tới một số tình trạng nhiều bên lừa đảo gọi đến gia hạn và mua mới dịch vụ. Khách hàng tham khảo cảnh bảo gọi lừa đảo gia hạn tại https://www.nacencomm.vn/tin-tuc/canh-bao-lua-dao-gia-mao-nacencomm. Trong trường hợp nghi ngờ giả mạo, khách hàng hãy liên hệ ngay tới hotline 1900 5454 07.  Hoặc liên hệ tới website chính cống của Nacencomm https://www.nacencomm.vn/

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp Chứng thư số lần thứ ba cho dịch vụ Chứng thực Chữ ký số công cộng ( Chữ ký số CA2). Việc đó trả lời cho câu hỏi, Vì sao CA2 lại triển khai chương trình cấp BỔ SUNG THỜI GIAN sử dụng chứng thư số CA2 theo đúng thời hạn hợp đồng của Quý khách hàng?

Khách hàng liên hệ cho CA2 trước ngày 24/09/2020.

👉 Đừng đợi "nước đến chân mới nhảy", nhanh chóng thực hiện cấp bổ sung chứng thư số ngay hôm nay để an tâm làm việc doanh nghiệp nhé! Và tránh trong việc gián đoạn khi ký điện tử, khách hàng hãy nhanh chóng liên hệ ngay hôm nay.

Nacencomm hướng dẫn khách hàng cấp bù và cập nhật thông tin chữ ký số trên trang Thuế và Hải quan, tại đây: https://www.nacencomm.vn/tin-tuc/thong-bao-ve-viec-trien-khai-cap-bu-thoi-han-su-dung-chu-ky-so-ca2

Với trường hợp Chữ ký số đã gần đến hạn thực trên hợp đồng, hãy liên hệ tới CA2 để thực hiện gia hạn và thời hạn tiếp theo của Chữ ký số sẽ được CA2 cộng thêm thời hạn còn lại trên Chữ ký số.

Khách hàng hãy liên hệ tới CA2 theo các kênh sau:

Hotline: 1900 5454 07

Email: Support@cavn.vn