Chữ ký số

Người sử dụng chứng thư số cần biết

February 18, 2020

Những thông tin người sử dụng cần biết để tránh bị tạm dừng Chứng thư số? Các trường hợp bị thu hồi chứng thư số?

1. Những trường hợp như thế nào sẽ bị tạm dừng Chứng thư số

Tạm dừng chứng thư số trong cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng được quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định 26/2007/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số (bị thay thế bởi Điều 2 Nghị định 106/2011/NĐ-CP ). Cụ thể bao gồm:

a) Khi thuê bao yêu cầu bằng văn bản và yêu cầu này đã được tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng xác minh là chính xác;

b) Khi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng có căn cứ để khẳng định rằng chứng thư số được cấp không tuân theo các quy định tại Điều 22, Điều 23 Nghị định này hoặc khi phát hiện ra bất cứ sai sót nào có ảnh hưởng đến quyền lợi của thuê bao và người nhận;

c) Khi có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan an ninh hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông;

d) Theo điều kiện tạm dừng chứng thư số đã được quy định trong hợp đồng giữa thuê bao và tổ chức cung cấp dịch vụ.

Thông tin tham khảo thêm tại Nghị định 26/2007/NĐ-CP.

2. Các Trường Hợp Bị Thu Hồi Chứng Thư Số

Trong quá trình sử dụng, đội ngũ Nacencomm đưa ra 4 trường hợp chứng thư số bị thu hồi để quý doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng lưu ý.

Ngày 18/12/2015, Thông tư 28/2015/TT-NHNN đã ban hành. Thông tư 28/2015/TT-NHNN quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của ngân hàng nhà nước. Thông tư 28/2015/TT-NHNN sẽ có hiệu lực từ ngày 01/02/2016.

Theo như Thông tư 28/2015/TT-NHNN thì sẽ có 4 trường hợp bị thu hồi chứng thư số. Cụ thể, tại Điều 9 của Thông tư này đã quy định như sau:

Chứng thư số của thuê bao bị thu hồi trong các trường hợp sau:

1. Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan an ninh hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông;

2. Theo yêu cầu bằng văn bản của tổ chức quản lý thuê bao;

3. Tổ chức quản lý thuê bao giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật;

4. Có đủ căn cứ xác định thuê bao vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng khóa bí mật và thiết bị lưu giữ khóa bí mật theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 15 Thông tư này.

Ngoài ra, Điều 9 còn quy định thêm:

- Tổ chức quản lý thuê bao gửi Giấy đề nghị thu hồi chứng thư số theo Mẫu biểu 06 đính kèm Thông tư này qua mạng, nộp trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số.

-  Khi có các thông tin, yêu cầu như Khoản 1 Điều này, tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số lập tức tiến hành thu hồi chứng thư số, thông báo kết quả qua mạng hoặc qua đường bưu điện trong thời hạn 05 ngày làm việc và cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước.

*Trong 4 trường hợp mà chứng thư số bị thu hồi, có một trường hợp vi phạm về quy định quản lý, sử dụng khóa bí mật và thiết bị lưu giữ khóa bí mật. Cụ thể, Khoản 1 và Khoản 2 củ Điều 15 quy định về trách nhiệm của thuê bao như sau:

1. Sử dụng chứng thư số đúng mục đích đã được cấp.

2. Bảo quản và sử dụng khóa bí mật, các dữ liệu trong thiết bị lưu giữ khóa bí mật theo chế độ “Mật”; không chia sẻ, cho mượn mã khóa bí mật, thiết bị lưu giữ khóa bí mật của chứng thư số.

=>Như vậy, căn cứ để xác định 1 thuê bao vi phạm là thuê bao này có sử dụng chứng thư số đúng mục đích hay không. Ngoài ra nếu thuê bao không lưu giữ các dữ liệu theo chế độ “mật” và chia sẻ, mượn mã khóa thì đây chính là hành vi vi phạm quy định về chứng thư số và sẽ bị thu hồi theo quy định của pháp luật.

Với kinh nghiệm hơn 20 năm trong ngành công nghệ thẻ, là đơn vị cung cấp Chữ ký số Top 5 được Tổng Cục Thuế chỉ định, NACENCOMM xin chia sẻ như sau:

- Doanh nghiệp có thể dùng chứng thư số của hệ thống iHTKK để sử dụng cho hệ thống hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

- Ngoài ra, doanh nghiệp có thể đăng ký cùng lúc sử dụng nhiều chứng thư số khác để xác thực hóa đơn. Yêu cầu chứng thư số đó phải hợp lệ (là chứng thư số có MST của doanh nghiệp, còn hạn sử dụng và không thuộc danh sách các chứng thư số bị thu hồi).

Theo đó, hình thức và  cách sử dụng chứng thư số cho hóa đơn điện tử vẫn như chữ ký số mà doanh nghiệp dùng trên hệ thống của tổng cục thuế mà không cần có có thêm bất kỳ chứng thư số nào khác.

☎ Tổng đài 24/7: MB: 1900 545407/ 02435765146|

📝 Fanpage: Chữ ký số CA2-Nacencomm

🔮 Website:https://www.nacencomm.vn/

Làm thế nào để biết một chữ ký số có hợp lệ hay không

Thuật ngữ trong chữ ký số

Chữ ký số phương thức giao dịch trong ngành ngân hàng

Quy định mới về chữ ký số trong giao dịch điện tử của hệ thống kho bạc

Blockchain bảo mật nhờ đâu

Chữ ký số trong giao dịch ngân hàng