Thông báo

Nâng cấp và đẩy mạnh sử dụng ứng dụng thuế điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

June 24, 2020

Người nộp thuế có thể làm các thủ tục hành chính vể thuế thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia mà không cần đến cơ quan thuế.

(TBTCO) - Tổng cục Thuế  yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế sử dụng các thủ tục hành chính thuế điện tử thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

ĐƯA 93 THỦ TỤC LÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRƯỚC 6 THÁNG.

Theo Quyết định số 683/QĐ-BTC ngày 28/4/2020 của Bộ Tài chính về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020, Tổng cục Thuế phải thực hiện tích hợp 93 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế đã đạt dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 lên cổng (trong đó có 91 thủ tục mức 4; 2 thủ tục mức 3).

ĐẨY MẠNH SỬ DỤNG THỦ TỤC THUẾ QUA CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

Tại văn bản của Tổng cục Thuế, ngoài việc chỉ đạo các cục thuế đẩy mạnh tuyên truyền và khuyến khích người nộp thuế sử dụng thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến, Tổng cục Thuế cũng hướng dẫn người nộp thuế sử dụng thủ tục hành chính thuế qua cổng dịch vụ công quốc gia.

Cụ thể, người dân và doanh nghiệp khi làm thủ tục hành chính thuế có thể truy cập vào địa chỉ dichvucong.gov.vn để đăng ký và mở tài khoản. Sau khi mở tài khoản, người nộp thuế có thể sử dụng một trong các loại thiết bị kết nối internet (máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng) truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia để khai thuế, nộp thuế, nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Thông qua tài khoản đăng ký, người nộp thuế có thể sử dụng dịch vụ công khác của tỉnh, thành phố; các bộ, ngành, đồng thời có thể giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính. Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến có thể thực hiện từ xa, tất cả các ngày trong tuần (24/7).

Tổng cục Thuế cho biết, qua tổng hợp số liệu giấy đề nghị gia hạn nộp thuế cho thấy số lượng các cá nhân kinh doanh nộp giấy đề nghị bằng phương thức điện tử là khá thấp, đặc biệt là qua cổng dịch vụ công quốc gia.

Do đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia. Thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất qua cổng dịch vụ công quốc gia.

NÂNG CẤP ỨNG DỤNG THUẾ ĐIỆN TỬ TÍCH HỢP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA.

Thực hiện Quyết định số 683/QĐ-BTC ngày 28/04/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG).

Chi tiết Quyết định, khách hàng tham khảo link:https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-683-QD-BTC-2020-Danh-muc-dich-vu-cong-truc-tuyen-tren-Cong-dich-vu-cong-Quoc-gia-441923.aspx

Với việc tích hợp này, doanh nghiệp, cá nhân có thêm một kênh thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống Thuế điện tử bằng cách đăng nhập 01 lần từ Cổng DVCQG.

Để thực hiện dịch vụ công trực tuyến của thuế từ Cổng DVCQG, doanh nghiệp, cá nhân cần đăng ký tài khoản trên Cổng DVCQG tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn. Sau khi đăng ký thành công, doanh nghiệp, cá nhân có thể sử dụng một trong các loại thiết bị kết nối internet (máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng) thực hiện đăng nhập để sử dụng các dịch vụ khai thuế, nộp thuế, nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất. Ngoài ra cũng bằng tài khoản đã đăng ký người nộp thuế có thể sử dụng các dịch vụ công khác của các tỉnh thành phố và các bộ ngành, đồng thời có thể giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính. Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến có thể thực hiện từ xa 24/7.

Danh sách các thủ tục hành chính thuế đã tích hợp, tài liệu hướng dẫn đăng ký tài khoản và thực hiện các dịch vụ công, tài liệu hướng dẫn nộp giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất trên Cổng DVCQG đặt tại đường dẫn: ftp://ftp.tct.vn/Public/VPTCT/tai liệu tích hợp DVCQG./

NACENCOMM- ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

Là một trong những đơn vị đi đầu, với 24 năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp điện tử, thẻ thông minh như Chữ ký số CA2, Hóa đơn điện tử CA2-Einvoice, Chữ ký số không cần USB MobileSign,…

Nacencomm tự hào là đơn vị đối tác đồng hành của hơn 140,000 doanh nghiệp trên khắp cả nước trong quá trình điện tử hóa các quy trình về thuế.

Giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, thời gian thực hiện các thủ tục về thuế.

Chi tiết xin liên hệ: 1900 5454 07