Thông báo

Nacencomm hướng dẫn cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử

March 5, 2021

Ngày 05/02/2021, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 377/TCT-DNNCN về đẩy mạnh tổ chức triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với cá nhân.

Theo Tổng cục Thuế, số lượng cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch điện tử chiếm tỷ lệ rất thấp so với số lượng người nộp thuế là cá nhân mà cơ quan thuế đang quản lý.

Ngoài ra, theo phản ánh, một số Chi cục thuế đã từ chối cấp tài khoản giao dịch điện tử cho cá nhân khi người nộp thuế đến giao dịch tại cơ quan thuế bất kỳ gần nhất, gây khó khăn cho người nộp thuế.

Vì vậy, Tổng cục Thuế đề nghị Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các bộ phận liên quan:

  • Tổ chức cấp tài khoản giao dịch điện tử cho cá nhân;
  • Tuyên truyền khuyến khích người nộp thuế có mã số thuế chưa có chữ ký số được cấp tài khoản giao dịch điện tử.

Theo đó, Tổng cục Thuế hướng dẫn người nộp thuế có thể đăng ký tài khoản giao dịch điện tử bằng một trong 03 cách sau:

  • Cách 1: Người nộp thuế đăng ký trực tuyến và đến trực tiếp cơ quan thuế để được phê duyệt và kích hoạt tài khoản giao dịch thuế điện tử.
  • Cách 2: Đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử qua Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với trường hợp cá nhân đã có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
  • Cách 3: Người nộp thuế đăng ký trực tiếp tại cơ quan thuế.

Hướng dẫn chi tiết được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Công văn 377/TCT-DNNCN.

Trên đây là các cách Nacencomm hướng dẫn bạn đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về sản phẩm / dịch vụ cần chúng tôi giải đáp, vui lòng liên hệ:

Hotline: 1900 545407