Hóa đơn điện tử

Nacencomm được cục thuế TP HCM lựa chọn triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn

December 6, 2021

Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thông báo danh sách các đơn vị phối hợp với Cục thuế TP.Hồ Chí Minh triển khai hóa đơn điện tử, có giải pháp hóa đơn điện tử đáp ứng nghiệp vụ để triển khai diện rộng và có chính sách hỗ trợ người nộp thuế triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

  1. Có ứng dụng đáp ứng các nghiệp vụ về hóa đơn theo quy định và các tiện ích đáp ứng triển khai diện rộng trên địa bàn thành phố.
  2. Có cam kết về tiếp nhận, hỗ trợ người nộp thuế trong khoảng thời gian 02 giờ từ khi khách hàng liên hệ.
  3. Miễn phí đối với Người nộp thuế đang hoạt động nhưng chưa sử dụng hóa đơn; Miễn phí cấp số lượng hóa đơn điện tử tương ứng với số lượng hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử theo thông tư 32/2011/TT-BTC phải hủy bỏ; Miễn phí số lượng hóa đơn cụ thể đối với doanh nghiệp mới thành lập.
Danh sách các đơn vị phối hợp với Cục thuế TP.Hồ Chí Minh triển khai hóa đơn điện tử

Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh mong muốn phối hợp triển khai với các nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ qua email: ttk_hddt.hcm@gdt.gov.vn hoặc số điện thoại: 028.37702288 nhánh 6304.

Trân trọng thông báo./.

Nguồn: tổng cục thuế thành phố Hồ Chí Minh