Hóa đơn điện tử

Mức phạt mất hóa đơn đầu ra mới nhất năm 2022

March 4, 2022

Từ ngày 01/01/2022, hành vi làm mất hóa đơn (cháy, hỏng hóa đơn) sẽ bị xử phạt theo các quy định tại điều 26 Nghị định 125/2020.NĐ-CP (Nghị định sửa đổi 102/2021/NĐ-CP). Bài viết dưới đây Nacencommm sẽ cung cấp cho bạn đọc các thông tin chi tiết về mức phạt mất hóa đơn đầu ra.

1. Cách xử lý trường hợp mất hóa đơn đầu ra

Khi phát hiện mất hóa đơn đầu ra ( hoặc cháy, hỏng hóa đơn) thì cần phải làm các thủ tục sau:

 • Làm báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn đầu ra theo mẫu BC21/AC để nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Kế toán có thể làm báo cáo mất hóa đơn đầu ra trên hệ thống HTKK rồi nộp qua mạng hoặc làm bản cứng đi nộp thuế trực tiếp.

Thời gian làm báo cáo mất hóa đơn chậm nhận là 05 ngày tính từ ngày mất cháy hỏng hóa đơn. Nếu ngày thứ 5 trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày hạn nộp cuối cùng là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

2. Mức phạt khi làm mất hóa đơn đầu ra

2.1. Mức phạt mất hóa đơn đầu ra khi chưa thông báo phát hành

Căn cứ theo điều 25 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, hành làm mất hóa đơn đầu vào trước khi phát hành có những mức phạt như sau:

 • Phạt cảnh cáo: Áp dụng với các hành vi khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn quá hạn từ 1-5 ngày tính từ thời hạn khai báo cuối cùng và có tình tiết giảm nhẹ.
 • Phạt tiền từ 1 đến 4 triệu đồng: Hành vi khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn quá thời hạn từ 1-5 ngày tính từ thời điểm hết hạn nộp thông báo trừ trường hợp tại khoản 1 của Điều này.
 • Phạt tiền từ 4 đến 8 triệu đồng: Khai báo mất hóa đơn đầu ra quá hạn từ 6 ngày trở lên, kể từ ngày hết hạn khai báo theo quy định.

Tham khảo thêm: Nacencomm miễn phí chuyển đổi hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử

2.2. Mức phạt mất hóa đơn đầu ra đã thông báo phát hành

Căn cứ điều 26, Nghị định 125/2020/NĐ-CP, các mức xử phạt đối với hành vi mất hóa đơn đầu ra bao gồm:

Phạt cảnh cáo:

 • Hành vi làm mất, cháy, hỏng liên 1, liên 3 trong quá trình sử dụng và đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ chứng minh việc mua bán và có tình tiết giảm nhẹ.
 • Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập sai và lập hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn đã lập sai.

Phạt 3 đến 5 triệu đồng: Hành vi làm mất, cháy hỏng liên 2 hóa đơn trong quá trình kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, chứng từ để minh chứng cho việc mua bán hàng và có tình tiết giảm nhẹ.

Phạt từ 4 đến 8 triệu đồng:

 • Hành vi làm mất, cháy hỏng hóa đơn đã phát hành, đã mua của cơ quan thuế đã phát hành nhưng chưa lập.
 • Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn liên 2, trong quá trình sử dụng và kê khai, nộp thuế, có hồ chứng minh việc mua bán hàng hóa và biên bản ghi nhận lại sự việc.

Phạt từ 5 đến 10 triệu đồng: Áp dụng hành vi làm mất, cháy hỏng hóa đơn đã lập, đã khai, nộp thuế trong quá trình sử dụng hóa đơn hoặc trong quá trình lưu trữ hóa đơn trừ các trường hợp quy định tại khoản 1,2,3 của điều này.

Lưu ý: Trường hợp mất hóa đơn đầu ra nguyên nhân do bên thứ 3.

Nếu bên thứ 3 giao dịch với bên bán thì đối tượng bị xử phạt là bên bán. Nếu bên thứ 3 giao dịch với bên mua thì đối tượng bị xử phạt là bên mua.

CA2-EINVOICE – Giải pháp hóa đơn điện tử xóa bỏ hoàn toàn rủi ro mất hóa đơn đầu ra:

 • Miễn phí chuyển đổi HĐĐT theo Thông tư 32/2011/TT-BTC sang Thông tư 78/2020/TT-BTC
 • Miễn 100% phí chuyển đổi hóa đơn giấy sang HĐĐT
 • Miễn 100% phí thuê bao hàng năm
 • Miễn 100% phí thiết kế mẫu hóa đơn cơ bản
 • Miễn 100% phí tích hợp với các phần mềm kế toán, bán hàng, quản trị khác nhau
 • Miễn 100% phí tư vấn thủ tục đăng ký sử dụng HĐĐT với Cơ quan Thuế
 • Miễn 100% phí lưu trữ, tra cứu hóa đơn 10 năm

Với những hỗ trợ thiết thực trên, Nacencomm mong muốn đồng hành cùng tất cả các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trên bước đường cải cách hành chính về thuế đồng thời tăng tính chủ động cho các tổ chức, doanh nghiệp trong việc quản lý, phát hành hóa đơn, hỗ trợ đắc lực cho mọi doanh nghiệp chuyển đổi số bứt phá và thành công trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Hotline: 1900545407

Email: support@cavn.vn

Website: https://www.nacencomm.vn/