Hóa đơn điện tử

Lưu ý về việc lập hóa đơn điện tử nhiều hơn 1 trang

June 30, 2020

Khác với hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử không có giới hạn số dòng. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp các danh mục cần thể hiện nhiều hơn số dòng trên một trang, hay còn gọi là hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang, có một số quy định bắt buộc doanh nghiệp cần tuân thao để đảm bảo tính hợp lệ của hóa đơn.

Link bài viết liên quan: https://www.nacencomm.vn/tin-tuc/su-dung-hoa-don-dien-tu-khi-xuat-nhap-khau-hang-hoa-nhu-the-nao

1. CĂN CỨ PHÁP LÝ THEO THÔNG TƯ SỐ 32/2011/TT-BTC

Theo Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính, hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

  • Có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong hóa đơn điện tử từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là hóa đơn điện tử.

Tiêu chí đánh giá tính toàn vẹn là thông tin còn đầy đủ và chưa bị thay đổi, ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, lưu trữ hoặc hiển thị hóa đơn điện tử.

  • Thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.

2. CÁC ĐIỀU KIỆN SAU CŨNG ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ NHIỀU HƠN MỘT TRANG.

Tại Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, cụ thể:

“…Cục thuế xem xét từng trường hợp cụ thể để chấp thuận cho cơ sở kinh doanh được sử dụng hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu của trang sau của hóa đơn có hiển thị: Cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiếp theo trang truoc – trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).”

Tại Công văn số 820/TCT-DNL ngày 13/3/2017 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế đã trả lời trường hợp chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy, nếu số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn thì doanh nghiệp thực hiện tương tự trường hợp sử dụng hóa đơn tự in mà việc lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn.

Nói cách khác, doanh nghiệp được thể hiện hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu trang sau của hóa đơn có hiển thị đủ và đúng các nội dung như quy định tại Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Với nhiều năm nghiên cứu và đồng hành cùng hơn 140.000 khách hàng doanh nghiệp, CA2 tin rằng chúng tôi có thể cung cấp những giải pháp tối ưu nhất đến khách hàng. Hóa đơn điện tử CA2-EINVOICE sẽ là người bạn đồng hành trong mọi bước tiến của doanh nghiệp.

Để biết thêm thông tin chi tiết, gọi ngay cho chúng tôi qua hotline: 1900 545407.