Thông báo

Lịch nộp tờ khai thuế 2020

January 6, 2020

𝟏. 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟎

1.1. Ngày 20/01/2020

- Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2019

- Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2019 (nếu có).

1.2.. Ngày 30/01/2020

- Tờ khai thuế GTGT quý IV/2019.

- Tờ khai thuế TNCN quý IV/2019 (nếu có).

- Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý IV/2019.

𝟐. 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟎𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟎

Ngày 20/02/2020

- Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2020.

- Tờ khai thuế TNCN tháng 01/2020 (nếu có).

𝟑. 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟎

3.1. Ngày 20/3/2020

- Tờ khai thuế GTGT tháng 02/2020.

- Tờ khai thuế TNCN tháng 02/2020 (nếu có)

3.2. Ngày 30/3/2020

- Quyết toán thuế TNDN năm 2019.

- Quyết toán thuế TNCN năm 2019.

- Báo cáo tài chính năm 2019.

(Căn cứ Điểm đ khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.)

𝟒. 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟎𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟎

4.1. Ngày 20/4/2020

- Tờ khai thuế GTGT tháng 3/2020

- Tờ khai thuế TNCN tháng 3/2020 (nếu có).

𝟓. 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟎

5.1. Ngày04/5/2020

- Tờ khai thuế GTGT quý I/2020.

- Tờ khai thuế TNCN quý I/2020 (nếu có).

- Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý I/2020.

5.2. Ngày 20/5/2020

- Tờ khai thuế GTGT tháng 4/2020.

- Tờ khai thuế TNCN tháng 4/2020 (nếu có).

𝟔. 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟎

6.1. Ngày 20/6/2020

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 5/2020.

6.2. Ngày 22/6/2020

- Tờ khai thuế GTGT tháng 5/2020.

- Tờ khai thuế TNCN tháng 5/2020 (nếu có).

𝟕. 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟎

7.1. Ngày 20/7/2020

- Tờ khai thuế GTGT tháng 6/2020.

- Tờ khai thuế TNCN tháng 6/2020 (nếu có).

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 6/2020.

7.2. Ngày 30/7/2020

- Tờ khai thuế GTGT quý II/2020.

- Tờ khai thuế TNCN quý II/2020 (nếu có).

- Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý II/2020.

- Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý II/2020 (đối tượng báo cáo theo quý).

𝟖. 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟎𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟎

. Ngày 20/8/2020

- Tờ khai thuế GTGT tháng 7/2020.

- Tờ khai thuế TNCN tháng 7/2020 (nếu có).

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 7/2020.

𝟗. 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟎

9.1. Ngày 20/9/2020

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 8/2020.

9.2. Ngày 21/9/2020

- Tờ khai thuế GTGT tháng 8/2020.

- Tờ khai thuế TNCN tháng 8/2020 (nếu có).

𝟏𝟎. 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟎

10.1. Ngày 20/10/2020

- Tờ khai thuế GTGT tháng 9/2020.

- Tờ khai thuế TNCN tháng 9/2020 (nếu có).

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 9/2020.

10.2. Ngày 30/10/2020

Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý III/2020.

𝟏𝟏. 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟎

11.1. Ngày 02/11/2020

- Tờ khai thuế GTGT quý III/2020.

- Tờ khai thuế TNCN quý III/2020 (nếu có).

- Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý III/2020 (nếu có).

11.2. Ngày20/11/2020

- Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2020

- Tờ khai thuế TNCN tháng 10/2020 (nếu có).

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 10/2020.

𝟏𝟐. 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟎

. Ngày 21/12/2020

- Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2020.

- Tờ khai thuế TNCN tháng 11/2020 (nếu có).

Lưu ý:

1. Từ ngày 01/7/2020, Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực thi hành, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý có sự thay đổi, cụ thể:

Điểm b khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định thời hạn nộp sơ khai thuế theo quý như sau:

“Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý”.

Theo Luật Quản lý thuế 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Như vậy, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý từ quý III năm 2020 có thể kéo dài thêm 01 ngày.

2. Từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC (Thông tư 39/2014/TT-BTC hết hiệu lực). Theo đó, dữ liệu hóa đơn điện tử được kết nối với cơ quan thuế mà không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định Thông tư 39/2014.

Admin Nguyễn Phân

Thành lập từ năm 1996- khởi đầu là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ -Nacencomm - Bộ KHCN.

➡️Hóa đơn điện tử CA2- Einvoice của Nacencomm đáp ứng được các tiêu chí và yêu cầu của doanh nghiệp.

➡️Chi phí tốt nhất- Hỗ trợ 24/24

➡️Nhanh tay liên hệ với đội ngũ tư vấn viên để được hỗ trợ kịp thời.

📝 Fanpage: Chữ ký số CA2-NACENCOMM

☎ Tổng đài 24/7: MB: 1900 545407/ 02435765146|

🔮 Website:https://www.nacencomm.vn/bang-gia-hoa-don-dien-tu