Thông báo

Khôi phục số lượng của tờ khai tạm nhập khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử

February 5, 2020

Khôi phục số lượng của tờ khai tạm nhập hoặc tạm xuất sau khi hủy tờ khai tái xuất hoặc tái nhập khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử được quy định như thế nào?

Khôi phục số lượng của tờ khai tạm nhập sau khi hủy tờ khai tái xuất hoặc tái nhập khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử định tại Khoản 5 Điều 23 Quyết định 1966/QĐ-TCHQ năm 2015 về Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành, cụ thể như sau:

Sau khi hủy tờ khai theo quy định tại điểm b.1.4 khoản 2 Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, công chức hải quan thực hiện khôi phục lượng hàng như sau:

- Sử dụng nghiệp vụ TIB/TIA để khôi phục lượng hàng tương ứng;

- Sử dụng nghiệp vụ CTI để phê duyệt và cập nhật lượng hàng trên Hệ thống.

Lưu ý: Việc khôi phục lượng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập trên Hệ thống chỉ có thể thực hiện được trong vòng 6 ngày làm việc kể từ ngày lượng hàng trên tờ khai tạm nhập hoặc tạm xuất đã được trừ hết. Trường hợp Hệ thống không hỗ trợ khôi phục số lượng theo yêu cầu thực tế, hướng dẫn người khai hải quan thực hiện khai báo hải quan trên tờ khai hải quan giấy. Sau khi thông quan cho tờ khai hải quan giấy, cập nhật số tờ khai hải quan giấy thay thế cho tờ khai tái xuất hoặc tái nhập vào tờ khai hải quan tạm nhập hoặc tạm xuất ban đầu thông qua nghiệp vụ CNO/CNO11. Việc theo dõi lượng hàng tái xuất thực hiện ngoài Hệ thống.

Xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê

Chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Hướng dẫn chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế

Lưu trữ hóa đơn điện tử

Sử dụng song song 2 hóa đơn đến hết tháng 10.2019

Hóa đơn điện tử chuyển sang giấy không nhất thiết phải có dấu của người bán

Có sử dụng chữ ký số trong hóa đơn điện tử không

NACENCOMM – Song hành cùng Doanh nghiệp

📝 Fanpage : Chữ ký số CA2-NACENCOMM

☎ Tổng đài 24/7: MB: 1900 545407/ 02435765146|

🔮 Website: https://www.nacencomm.vn/bang-gia