Thông báo

Hướng dẫn sử dụng chữ ký số để nộp thuế điện tử

July 10, 2019

Để thực hiện được giao dịch nộp thuế điện tử thì Người nộp thuế (NNT) phải đảm bảo thực hiện được các bước sau bằng chữ ký số đã được phê duyệt

1. Đăng ký Chứng thư số dành riêng cho dịch vụ Nộp thuế điện tử:

NNT có thể dùng 01 chữ ký số cho cả dịch vụ Khai thuế điện tử và Nộp thuế điện tử. Trường hợp NNT cần bảo mật hoặc phân chia công việc khai thuế, nộp thuế thì có thể sử dụng 02 chữ ký số khác nhau: 01 chữ ký số cho dịch vụ Khai thuế điện tử và 01 chữ ký số cho dịch vụ Nộp thuế điện tử.

Các bước để đăng ký chữ ký số riêng cho dịch vụ Nộp thuế điện tử được thực hiện như sau:

- Trường hợp đăng ký mới NTĐT:

+ Bước 1: Đăng nhập hệ thống Khai thuế điện tử.

+ Bước 2: Vào chức năng “Nộp thuế”, thực hiện kê khai đăng ký sử dụng dịch vụ.

Dùng chữ ký số thứ 2 (khác với chữ ký số cho dịch vụ Khai thuế điện tử) để ký và gửi đăng ký đến Cơ quan thuế.

- Trường hợp đang sử dụng 01 chữ ký số cho cả dịch vụ Khai thuế điện tử và Nộp thuế điện tử:

+ Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Khai thuế điện tử.

+ Bước 2: Vào chức năng “Nộp thuế”, đăng nhập mật khẩu mức 2.

+ Bước 3: Vào chức năng “Tài khoảnThay đổi thông tin”.

+ Bước 4: Kết nối chứng thư số thứ 2 (Khác với chữ ký số cho dịch vụ Khai thuế điện tử), “Thay đổi Serial chứng thư số”, nhập mã PIN chứng thư số để hoàn thiện đăng ký.

2. Chức năng trình ký

NNT có thể phân cấp trong nội bộ để thực hiện Nộp thuế điện tử như sau:

- Phần công việc của Kế toán:

+ Kế toán đăng nhập hệ thống Khai thuế điện tử, sau đó vào chức năng “Nộp thuế” và đăng nhập mật khẩu mức 2.

+ Lập Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước, sau đó nhấn nút “Hoàn thành” và thực hiện “Trình ký”.

- Công việc ký duyệt của Giám đốc/Người có thẩm quyền phê duyệt:

+ Đăng nhập vào hệ thống Khai thuế điện tử, sau đó vào chức năng “Nộp thuế” để đăng nhập mật khẩu mức 2.

+ Vào chức năng “Tra cứu” thực hiện “Tra cứu chứng từ”, chọn điều kiện trạng thái là “Đã trình ký”.

+ Sau khi đồng ý sẽ ký duyệt và gửi đếnTổng cục Thuế.

3. Mở thêm tài khoản tại Ngân hàng thương mại chuyên dùng cho Nộp thuế điện tử:

Để đảm bảo bảo mật tài khoản ngân hàng đang sử dụng, Người nộp thuế có thể mở thêm tài khoản dành riêng cho dịch vụ Nộp thuế điện tử. Cụ thể các bước như sau:

- Mở thêm tài khoản tại Ngân hàng Thương mại để dành riêng cho dịch vụ Nộp thuế điện tử.

- Thực hiện đăng ký dịch vụ Nộp thuế điện tử với tài khoản mới lập.

- Kế toán thực hiện lập Giấy nộp tiền bản giấy và trình Giám đốc/Người có thẩm quyền phê duyệt (theo đường văn bản như thông thường).

- Sau khi phê quyệt Giấy nộp tiền, Giám đốc/Người có thẩm quyền sẽ phân công nhân sự thực hiện chuyển số tiền từ tài khoản đang sử dụng sang tài khoản dành riêng cho việc nộp thuế điện tử. Đảm bảo số tiền này bằng với số tiền nộp thuế trên Giấy nộp tiền đã duyệt.

- Kế toán đăng nhập hệ thống, lập và gửi giấy nộp tiền đến Tổng cục Thuế theo đúng nội dung Giấy nộp tiền đã được phê duyệt.

Giao dịch điện tử ngày một phổ biến và phát triển, trong tương lai gần sẽ là nguồn giao dịch chính của khách hàng doanh nghiệp và cả khách hàng cá nhân.

Chữ ký số được hiểu như con dấu điện tử của doanh nghiệp, là phương tiện đảm bảo xác thực cho giao dịch điện tử. Chữ ký số chính là điều kiện cần để tiến hành giao dịch điện tử trên mạng Internet. Để tìm hiểu kỹ hơn về chữ ký số, doanh nghiệp có thể liên hệ cùng NACENCOMM – Top 5 Nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số tại VIệt Nam, đơn vị thứ 2 được cấp phép cung cấp dịch vụ chữ ký số từ năm 2012, là đối tác tin cậy, uy tín với hàng trăm nghìn doanh nghiệp.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

📝 Fanpage #nacencommca2 Chữ kí số CA2-Nacencomm

☎ Tổng đài 24/7: MB: 1900 545407/ 02435765146|

🔮 Website:http://www.nacencomm.vn.