Hóa đơn điện tử

Hướng dẫn mới nhất hóa xử lý lỗi hóa đơn điện tử viết sai mã số thuế

September 18, 2020

Vào ngày 20/8/2020, Cục Thuế TP. Hà Nội đã ban hành Công văn số 77204/CT-TTHT về việc xử lý hóa đơn điện tử viết sai mã số thuế.

Theo đó, nếu hóa đơn điện tử viết sai mã số thuế sẽ xử lý như sau:

Nếu hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót.

Hóa đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh tăng hoặc giảm số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng… Căn cứ hóa đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh.

Lưu ý: Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Trong trường hợp người mua không có chữ ký điện tử thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận bằng giấy ghi rõ sai sót có chữ ký của người bán và người mua.

Ngoài ra, công văn cũng nêu rõ, nếu trong quá trình thực hiện chính sách thuế còn vướng mắc có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ Phòng Thanh tra, Kiểm tra số 02 để được hỗ trợ giải quyết.

Tham khảo thêm:

Hóa đơn điện tử có hợp lệ không khi ngày lập và ngày ký hóa đơn khác nhau?

Những điều cần biết khi chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy