Thông báo

Hướng dẫn lập hóa đơn chứng từ khi sử dụng voucher, phiếu quà tặng

February 3, 2020

Ngày 19/9/2019, Cục thuế TP.Hà Nội ban hành Công văn 73223/CT-TTHT hướng dẫn về hóa đơn chứng từ khi sử dụng voucher, phiếu quà tặng.

- Căn cứ khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP quy định:

"Điều 16. Lập hóa đơn

...

2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền...".

- Căn cứ Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)...".

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục thuế TP.Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp mua voucher (phiếu quà tặng) các các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ để làm giải thưởng cho khách hàng trong các chương trình quảng cáo của công ty hoặc bán lại cho các đối tác khác thì khi thu tiền, các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ (bên bán voucher, phiếu quà tặng) lập chứng từ thu.

Khi khách hàng sử dụng voucher (phiếu quà tặng) để mua hàng hóa, dịch vụ là thời điểm bên bán (các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ) lập hóa đơn, kê khai thuế theo quy định.

Khi công ty bán các voucher (phiếu quà tặng) này cho các đối tác, công ty không phải lập hóa đơn mà lập phiếu thu, các đối tác mua voucher (phiếu quà tặng) lập phiếu chi theo quy định.

Xem chi tiết hướng dẫn tại Công văn 73223/CT-TTHT ngày 19/9/2019.

Hết Hạn, Mất Mật Khẩu trong Thủ Tục Hải Quan phải làm gì?

Quy định mới về yêu cầu lập Hóa Đơn Điện Tử

Ghi nhận tích cực trong công tác sử dụng văn bản điện tử,

Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử 2019

Tiêu chí nào để lựa chọn phần mềm Hóa đơn điện tử phù hợp với doanh nghiệp?

Doanh nghiệp cần biết: Những nội dung không bắt buộc trên Hóa đơn điện tử

Đôi điều lưu ý khi sử dụng Hóa đơn điện tử

NACENCOMM – Song hành cùng Doanhnghiệp

📝Fanpage #NACENCOMMca2 Chữ ký sốCA2-NACENCOMM

☎ Tổngđài 24/7: MB: 1900 545407/ 02435765146|

🔮Website: https://www.nacencomm.vn/bang-gia