Chữ ký số

Hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn ký số của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số

May 25, 2020

‍Ngày 07/5/2020, Trung tâm Chứng thực Điện tử quốc gia (NEAC) đã ban hành công văn hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc áp dụng các tiêu chuẩn trong triển khai cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa, áp dụng cho các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng

1. Thông báo chính thức từ NEAC

Có hiệu lực từ ngày 1/4/2020, Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT (Thông tư 16) quy định về Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa. Theo đó, NEAC chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc áp dụng các tiêu chuẩn. Các CA muốn cung cấp giải pháp, dịch vụ ký số trên di động, ký số từ xa phải được NEAC thẩm tra và cấp chữ ký số. Cụ thể:

Đầu tiên, các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số báo cáo sự thay đổi về tính năng kỹ thuật của hệ thống cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 17/2014/TT-BTTTT, bao gồm: Phương án kỹ thuật và công bố sự phù hợp của hệ thống kỹ thuật mới với các tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo quy định tại Thông tư số 16.

Sau đó, các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng nộp hồ sơ đề nghị cấp chữ ký số cho phương án cung cấp dịch vụ theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp chữ ký số;

- Bản sao giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng;

- Phương án kỹ thuật đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư 16. Trong đó, liệt kê rõ cấu hình, tính năng các máy móc, thiết bị, phần mềm;

- Quy chế chứng thực đáp ứng việc cung cấp dịch vụ theo mô hình ký số trên thiết bị di động và/hoặc ký số từ xa.

Cuối cùng, NEAC sẽ thẩm tra và cấp chữ ký số cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực ký số công cộng theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP.

Như vậy, với yêu cầu nộp hồ sơ đề nghị cấp chữ ký số, các CA sẽ phải xây dựng hạ tầng kỹ thuật riêng cho dịch vụ ký số từ xa, ký số trên thiết bị di động song song với hệ thống CA đang cấp chữ ký số sử dụng USB Token.

Chữ ký số CA2- Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu

1. Minh bạch, đầy đủ thông tin. Chữ ký số buộc buộc phải đảm bảo chứ đủ các thông tin sau:

• Tên chủ thể, chủ sở hữu chữ ký số

• Khóa công khai (Public key)

• Một số thông tin khác như: thông tin về nhà hàng, hạn sử dụng,…

• Chữ ký số của người cấp chữ ký đấy

2. Đảm bảo yếu tố định danh.

Dựa vào máy chủ để xác định danh tính của đối tượng đang tiến hành giao dịch điện tử. Đảm bảo sự an toàn trong thương mại điện tử.

3. Là nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số do Tổng cục Thuế cấp phép, chỉ định.

4. Qui tASrình cấp chữ ký số đơn giản.

• Bước 1: khách hàng chuẩn bị gần như hồ sơ về thông tin cá nhân hoặc công ty như tên, giấy phép buôn bán và gửi thông tin đăng ký tới các nhà cung ứng dịch vụ chữ ký số  

• Bước 2: Những nơi cung ứng dịch vụ chữ ký số sẽ chuẩn xác thông tin của cá nhân, siêu thị mang đúng mang thông tin tại trung tâm dữ liệu quốc gia, nếu đúng thông tin hồ sơ đăng tải tải ký chữ ký số sẽ được chấp nhận. Thông tin khách hàng sẽ được nạp vào usb token hoặc smart card.

• Bước 3: Nhà cung ứng sẽ gửi toàn bộ thông tin về công ty A tới Trung tâm chứng thực chữ ký số quốc gia (Root CA) – Trực thuộc cục Ứng dụng kỹ thuật thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

• Bước 4: Siêu thị  đăng ký tài khoản mang máy chủ của Tổng cục thuế (Tên đăng tải tải nhập là Mã số thuế của nha hang), đồng thời gửi khóa công khai

• Bước 5: Máy chủ thuế gửi yêu cầu xác nhận thông tin tới Trung tâm chứng thực chữ ký số quốc gia.

• Bước 6: Trung tâm chứng nhận chữ ký số quốc gia (Root CA) trả lại kết quả xác nhận với cơ quan thuế.

Sau khi nhận được xác nhận thông tin về công ty  hoàn toàn chính xác, công ty ấy mang thể khai thuế qua mạng mang cơ quan thuế và thực hiện các giao dịch điện tử khác yêu cầu với chữ ký số và chứng minh số.

NACENCOMM- SONG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

Tổng đài 24/7: MB: 1900 545407/ 02435765146|

Website:http://nacencomm.vn/.

Fanpage: https://www.facebook.com/nacencommca2/

Với kinh nghiệm hơn 20 năm trong ngành công nghệ thẻ, là đơn vị cung cấp Chữ ký số Top 5 được Tổng Cục Thuế chỉ định, NACENCOMM xin chia sẻ như sau:

- Doanh nghiệp có thể dùng chữ ký số của hệ thống iHTKK để sử dụng cho hệ thống hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

- Ngoài ra, doanh nghiệp có thể đăng ký cùng lúc sử dụng nhiều chữ ký số khác để xác thực hóa đơn. Yêu cầu chữ ký số đó phải hợp lệ (là chữ ký số có MST của doanh nghiệp, còn hạn sử dụng và không thuộc danh sách các chữ ký số bị thu hồi).

Theo đó, hình thức và  cách sử dụng chữ ký số cho hóa đơn điện tử vẫn như chữ ký số mà doanh nghiệp dùng trên hệ thống của tổng cục thuế mà không cần có có thêm bất kỳ chữ ký số nào khác.

TIN BÀI LIÊN QUAN

Quy định mới nhất về thủ tục đăng ký cấp chứng thư số

Tìm hiểu tổng quan thị trường số

Lịch sử chữ ký số

Chứng thư số cần có những thông tin gì

Quy chế sử dụng chữ ký số của ngân hàng nhà nước

Yêu cầu đối với chữ ký số

Điều kiện và trình tự cấp mới chứng thư số chuyên dùng chính phủ

Danh Sách Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Hóa Đơn Điện Tử (HĐĐT) Cục Thuế TP Hà Nội Lựa Chọn Phối Hợp