Hóa đơn điện tử

Hướng dẫn cách lập hóa đơn điện tử với hàng hóa cho, biếu, tặng

September 8, 2021

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp nào cũng sẽ phát sinh các khoản chi phí quà tặng, cho, biếu, .... Vậy các trường hợp này có phải lập hóa đơn hay không và nếu có sẽ phải xử lý ra sao? Kê khai và hạch toán như thế nào?

Với bài viết dưới đây, Nacencomm sẽ hướng dẫn cách lập hóa đơn với hàng hóa cho, biếu, tặng, ... để giải đáp các vấn đề trên.

1. Quy định về lập hóa đơn với hàng cho, biếu, tặng

Việc lập hóa đơn đối với hàng cho, biếu, tặng có thể căn cứ vào các văn bản pháp luật sau:

 • Khoản 7, Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC: người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, kể cả trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ sử dụng để quảng cáo, làm hàng mẫu, hàng khuyến mại, hay để cho, biếu, tặng, trao đổi hoặc trả lương cho người lao động.
 • Khoản 9, Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC: Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất hàng bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng

Tham khảo thêm: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh

2. Cách lập hóa đơn đối với hàng cho, biếu, tặng

Khi lập hóa đơn đối với hàng cho, biếu, tặng, ... doanh nghiệp chỉ cần lưu ý, trên hóa đơn phải lập đầy đủ các chỉ tiêu. Cách ghi một số chỉ tiêu như sau:

 • Họ và tên người mua hàng: Ghi tên người nhận quà tặng
 • Tên đơn vị: Ghi tên đơn vị nhận hàng tặng. Nếu khách hàng không lấy hóa đơn thì ghi là "Khách hàng không lấy hóa đơn"
 • Mã số thuế và địa chỉ người mua hàng: Ghi thông tin của đơn vị nhận hàng quà tặng
 • Tên hàng hóa, dịch vụ: Ghi tên hàng hoas quà tặng và ghi kèm theo: (Hàng cho biếu tặng không thu tiền)
 • Đơn vị tính và số lượng: Ghi như trường hợp lập hóa đơn thông thường
 • Đơn giá: Ghi giá bán của hàng hóa dùng làm quà tặng
 • Thành tiền, thuế suất và cộng tiền hàng: Ghi như trường hợp lập hóa đơn thông thường.

Tham khảo thêm: Xử lý hóa đơn đầu vào xuất sau hóa đơn đầu ra

3. Cách kê khai thuế đối với hàng hóa, dịch vụ là quà tặng

Đối với bên thực hiện cho biếu tặng

 • Kê khai đầu vào: Khi mua hàng hóa về để làm quà tặng thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào (Căn cứ theo Khoản 5, Điều 14, Thông tư 219/2013/TT-BTC).
 • Kê khai đầu ra**:** Doanh nghiệp phải xuất hóa đơn GTGT, trên hóa đơn cần thể hiện đầy đủ các chỉ tiêu, tính thuế GTGT như đối với các trường hợp thông thường. Trong đó, giá tính thuế GTGT là giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương, tính tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ cho, biếu, tặng.

Khoản 5 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng quy định: ”5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.”

Đối với bên được nhận quà tặng

Kể cả trong trường hợp có hóa đơn, bên nhận hàng là quà cho, biếu, tặng cũng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Lý do là bên nhận quà không phải trả tiền thuế GTGT nên không đủ điều kiện để kê khai, khấu trừ thuế GTGT. Vì vậy, bên nhận quà cho, biếu, tặng không kê khai hóa đơn hàng cho, biếu, tặng.

Trên đây là hướng dẫn của cách lập hóa đơn đối với hàng cho, biếu, tặng… Kế toán cần lưu ý và xử lý hóa đơn theo đúng các quy định của Pháp Luật.

Để đăng ký dùng thử hoặc nhận tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử CA2.Einvoice, doanh nghiệp vui lòng liên hệ

Hotline: 1900 545407

Facebook: https://www.facebook.com/nacencommca2