Thông báo

Hỏi-Đáp về việc sử dụng chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử (P2)

May 16, 2019

Câu hỏi 3: Chúng tôi đã đăng ký chữ ký số, có cách nào để kiểm tra xem chữ ký số đã được chấp nhận hay chưa?

Trả lời:

Để kiểm tra xem chữ ký số của doanh nghiệp đã được chấp nhận hay chưa, truy cập vào dịch vụ "Đăng ký doanh nghiệp sử dụng chữ ký số", thực hiện đăng nhập giống như bắt đầu đăng ký chữ ký số.

- Nếu phía dưới màn hình "Thông tin chứng thư số" có hiển thị bảng như hình dưới có nghĩa là doanh nghiệp đã hoàn thành việc đăng ký chữ ký số.

 

- Nếu không xuất hiện bảng thì doanh nghiệp tiến hành đăng ký lại chữ ký số.

Câu hỏi 4: Nếu có trục trặc trong quá trình đăng ký chữ ký số, chúng tôi có thể gọi đến đâu để được trợ giúp?

Trả lời:

Nếu gặp trục trặc, đề nghị doanh nghiệp liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Tổng cục Hải quan để được trợ giúp:

- Thư điện tử: bophanhotrotchq@customs.gov.vn

- Điện thoại: (024) 37 824 754, 37 824 755, 37 824 756, 37 824 757, 32 242 182, 32 242 183, 32 242 184

Câu hỏi 6: Công ty tôi đã đăng ký sử dụng chữ ký số để kê khai - nộp thuế qua mạng. Vậy chúng tôi có thể sử dụng chữ ký số này để khai hải quan điện tử hay không?

Trả lời:

Việc đăng ký sử dụng chữ ký số để kê khai - nộp thuế qua mạng được thực hiện với cơ quan thuế. Để thực hiện thủ tục hải quan điện tử, Quý Công ty có thể sử dụng chữ ký số này nhưng phải tiến hành đăng ký với cơ quan hải quan.

NACENCOMM – đơn vị thứ 2 được cấp phép cung cấp dịch vụ chữ ký số từ năm 2012, là đối tác tin cậy, uy tín với hàng trăm nghìn doanh nghiệp.

NACENCOMM – Top 5 Nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số tại Việt Nam.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

📝 Fanpage #nacencommca2 Chữ kí số CA2-Nacencomm

☎ Tổng đài 24/7: MB: 1900 545407/ 02435765146|

🔮 Website:http://www.nacencomm.vn