Thông báo

Hóa đơn điện tử và lộ trình bắt buộc thực hiện.

May 6, 2019

Các DN đã bước đầu có cơ hội tiếp cận và sử dụng Hóa đơn điện tử kể từ ngày 01/5/2011 theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011-Bộ Tài chính.Tuy nhiên,kể từ ngày 12/9/2018, khi Nghị định 119/2018/NĐ-CP ra đời đã chi tiết & đưa ra lộ trình bắt buộc yêu cầu DN phải tham gia sử dụng HĐĐT

Theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Hóa đơn điện tử được hiểu một cách đơn giản là “tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành”.

Các doanh nghiệp đã bước đầu có cơ hội tiếp cận và sử dụng hóa đơn điện tử kể từ ngày 01/5/2011 theo hướng dẫn của tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, kể từ ngày 12/9/2018, khi Nghị định 119/2018/NĐ-CP ra đời  đã chi tiết cũng như đưa ra lộ trình bắt buộc yêu cầu các doanh nghiệp phải tham gia sử dụng hóa đơn điện tử.
Cụ thể như sau:

- Những doanh nghiệp, tổ chức, cá nhận thành lập từ ngày 01/11/2018 bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử.

- Không muộn hơn ngày 01/11/2020, tất cả các doanh nghiêp, tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh phải hoàn thành xong việc chuyển đổi sang hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định.

Công thức mặc định:

- Hóa đơn giấy (đã phát hành) < 01/11/2018 < = 01/11/2020: Hóa đơn điện tử (hóa đơn giấy còn lại phải hủy).

- Thành lập Doanh nghiệp mới (Hóa đơn giấy hoặc hóa đơn điện tử + hóa đơn giấy mua của cơ quan thuế bán = rủi ro cao về thuế) < 01/11/2018 < = Hóa đơn điện tử.

Nacencomm- với hơn 23 năm kinh nghiệm, là đơn vị đi đầu trong việc áp dụng hóa đơn điện tử ngay sau khi Thông tư 32 ra đời, là đối tác tin cậy, uy tín với hàng trăm nghìn doanh nghiệp.

Hơn thế nữa, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, NACENCOMM đã xây dựng 2 trung tâm hỗ trợ chuyên nghiệp tại 2 TP lớn là Hà Nội và TP. HCM luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng và doanh nghiệp 24/7.

Chi tiết xin liên hệ:

☎ Tổng đài 24/7: MB: 1900 545407/ 02435765146|
#NACENCOMM- Song hành cùng Doanh Nghiệp.

Fanpage: https://www.facebook.com/nacencommca2/?__tn__=kC-R&eid=ARC_gzzCxWfAMdMmvx0b6S99jrWIm6lAD1iitdcxKUR89hv-8WZxdUl1MikDFnCiG7Fki1gVqf0t9DaC&hc_ref=ARSezNEXcSrATyyFmVBtpDUkFUq-E8OIEQGihUB5wuomy4fS1g4pqTM7UUGynpAvup4&__xts__[0]=68.ARAh2W_PPBD2iRvcgsHA_b3bhDGy5P_Z6AEoqNSFLSI3A9h_BwST0IoPQuq36mXbVYKBOfooUuBymqib4X1aAPhqXXrmpIFj_UdbA1T8UrRxtV_SUgDfOtewx5W7eiSmH-vwbX2lSyOfYexeab9ohSdnsDw04aWl9J-0pKwZ9jMDSR_EsjcEUH8ieIf3bEqkDiUGKoN9_btSD8_ypRNcHBA1PglS4Wu3pN0NZhhWGSxeqrw94Lxe__JxZT3xwvyONyKEabMDUGm4d8nlRooQJkOhVYtTd4rjU3wlkocWg_xKgFgnjgUX2giirTYK5y_tDDIg2ANH7aA4cr5BxgGTa8BtqjJBxJhIh0SeMUkyGiB0drUhA3x9AnxXwJysNg