Thông báo

Hóa đơn điện tử như thế nào được coi là hợp pháp

May 13, 2019

Hóa đơn điện tử như thế nào được coi là hợp pháp

Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, các điều kiện mà hóa đơn phải đáp ứng để được coi là hợp pháp, bao gồm:

1.        Hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử từ trước với cơ quan thuế để đảm bảo nguyên tắc

        Có thể nhận biết được hóa đơn in từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

        Không bắt buộc có chữ ký số.

        Khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn (hoặc sao chụp hóa đơn hay tra thông tin từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về hóa đơn) được khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế.

2.        Hóa đơn điện tử có nội dung phù hợp theo quy định tại Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP

        Tên, ký hiệu, ký hiệu mẫu số và số hóa đơn.

        Tên, địa chỉ và mã số thuế của bên bán.

        Tên, địa chỉ và mã số thuế của bên mua (nếu bên mua có mã số thuế).

        Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa và dịch vụ, thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng.

        Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán.

        Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua (nếu có).

3.        Hóa đơn đảm bảo định dạng theo chuẩn của bộ Tài chính.

4.        Hóa đơn đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin.

5.        Thời điểm lập hóa đơn điện tử:

        Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

        Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung khác liên quan (nếu có).

        Thời điểm lập hóa đơn điện tử:

        Đối với bán hàng hóa: là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu hay chưa thu tiền.

        Đối với cung cấp dịch vụ: là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu hay chưa thu tiền.

        Đối với trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ: lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa – dịch vụ được giao tương ứng.

Hoá đơn điện tử CA2- eInvoice – Top 10 Hóa đơn điện tử đạt chuẩn của Tổng cục thuế là giải pháp hàng đầu trong việc quản lý hoá đơn cho doanh nghiệp và cơ quan thuế. giúp DN tiết kiệm tối đa chi phí, giảm tải khối lượng công việc khổng lồ và vô cùng phức tạp của kế toán - kiểm toán.

Để biết thêm các thông tin liên quan hoặc cần hỗ trợ giải đáp các vấn đề liên quan đến thuế, hóa đơn điện tử- eInvoice- Khách hàng có thể truy cập website www.nacencomm.vn/ hoặc liên hệ Tổng đài 24/7: MB: 1900 545407/ 02435765146

NACENCOMM- Song hành cùng Doanh nghiệp.

📝 Fanpage: https://www.facebook.com/nacencommca2/