Hóa đơn điện tử

Hình thức xử lý khi Xuất hóa đơn GTGT sai thứ tự

February 1, 2020

Khi việc xuất hóa đơn bị nhảy cóc? Sẽ bị xử lý như thế nào? Hóa đơn chưa sử dụng cần phải làm gì? Có cách nào để sửa báo cáo tình trạng sử dụng hóa đơn mà không bị phạt?

Theo quy định của nghị định 51/2010/NĐ-CP : Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định.

Tuy nhiên theo hứong dẫn của thông tư 153/2010/TT-BTC :

Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều đơn vị trực thuộc trực tiếp bán hàng hoặc nhiều cơ sở nhận ủy nhiệm cùng sử dụng hình thức hoá đơn đặt in có cùng ký hiệu theo phương thức phân chia cho từng cơ sở trong toàn hệ thống thì tổ chức kinh doanh phải có sổ theo dõi phân bổ số lượng hoá đơn cho từng đơn vị trực thuộc, từng cơ sở nhận ủy nhiệm. Các đơn vị trực thuộc, cơ sở nhận ủy nhiệm phải sử dụng hoá đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hoá đơn được phân chia.

Do đó nếu bạn có nhiều đơn vị trực thuộc bạn thực hiện theo hứong dẫn trên thì không bị phạt, còn nếu bạn chỉ có một đơn vị bán hàng thì phải chịu phạt, hoặc bạn gặp khách hàng để thu hồi lại các hóa đơn xuất sai, lập lại hóa đơn đúng, chứ không thể bằng báo cáo mà không bị phạt được.

Các câu hỏi thường gặp về chữ ký điện tử

Các câu hỏi thường gặp về chữ ký điện tử P2

10 vấn đề nổi bật về hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp phải biết

Phân biệt hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực

2020 bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử và những điều cần lưu ý

Tổng đài 24/7: MB: 1900 545407/ 02435765146|

📝 Fanpage: Chữ ký số CA2-NACENCOMM

🔮 Website:http://nacencomm.vn/.